3 DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

3 DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

3 DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM


Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Odjeljenje za ekonomske i socijalne probleme osoba sa invaliditetom UN poziva da se ovaj dan obiljeleži širom svijeta sa temom. „Izgraditi bolji svijet poslije kovida- inkluzivan, pristupačan i održiv za sve osobe“.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1992. godine usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje tog dana. Sa ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Generalna skupština je u decembru 2006. godine usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

3.DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM


Od jedne milijarde ljudi u svijetu koji žive sa nekim invaliditetom, procjenjuje se da 450 miliona živi sa mentalnim ili neurološkim bolestima a dvije trećine ove populacije neće potražiti stručnu medicinsku pomoć, uglavnom zbog stigme, diskriminacije i zanemarivanja. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti rolex horloges replica i isključenost iz društva.
Vodeća poruka ove godine glasi: „Nisu sve invalidnosti vidljive“, sa fokusom na razumevanje invaliditeta koji nisu odmah uočljivi, kao što su mentalne bolesti, hronični bol ili umor, oštećenje vida ili sluha, itd

Pratimo dešavanja u našoj državi, vršimo monitoring rada opštinskih i državnih institucija, učestvujemo u donošenju odluka. Prepoznajemo izazove sa kojima se suočavaju zajednica, grupe i pojedinci, dajemo konkretne predloge kako da ih riješimo, a često ih i sami rješavamo!
CRNA GORA MOŽE, MI ZNAMO KAKO!