Akcije

Važno je dobiti sredstva iz EU fondova bez obzira jesu li to NVO ili institucije!

O važnosti EU fondova danas je govorio i Željko Đukić predjsednik NVO „Multimedijal“, a kako je i on istakao Crna Gora ulazi u sedmu godinu pregovora sa EU i u tom periodu ostvarila je veliki broj benefita koji su proistekli iz projekata finansiranih iz EU fondova.

„Veliki broj naših institucija, javnih preduzeća, pa i nevladinih organizacija je u proteklom periodu  dobilo grantove, od kojih su naši građani imali direktne benefite. Poenta je da nije važno da li će neko iz NVO sektora dobiti sredstva ili će pak to biti neka državna ustanova, samo želimo da istaknemo važnost konkurisanja radi dobijanja grantova, kako bi unaprijedili stanje u našem gradu i suočili se sa izazovima kojima su pred nama“, kazao je Đukić.

    

On je napomenuo i da su od samog početka pregovora pa do danas i nevladine organizacije  uspjele da ojačaju svoje kapacitete, s obzirom da su EU delgacija i brojne međunarodne organizacije ulagale dosta energije da ojačaju kapacitte za pisanje i implementaciju evropskih projekata. Sa druge strane, prepoznali smo da je važno osnažiti kapacitete I zaposlenih u opštinskim institucijama da I oni razvijaju EU projekte, zbog toga je I pokrenuta inicijativa za organizaciju ove panel diskusije kojoj prisustvujemo danas.

Iskustva opštine Danilovrgrad u razvoju projekata I njihovoj implementaciji na današnjoj diskusiji je iznio Darko Mrvaljević predsjednik Mreže menadžera za razvoj projekata iz Danilovgrada.

Panel diskusija na temu ”Prilike I šanse Crne Gore u procesu pristupanja EU” dio je projekta „YES EU 2018/20192, koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro.

Opština Bijelo Polje uspjela je da u proteklih sedam godina, od kada i postoji Kancelarija menadžera, realizuje oko 20 projekata finansiranih iz sredstava EU  fondova, što je jasan pokazatelj da smo uspjeli da u dovoljnoj mjeri iskoristimo dostupne fondove, saopštio je predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović.

Govoreći danas na panel diskusiji „Prilike i šanse Crne Gore u procesu pristupanja EU“, predsjednik Smolović je istakao da Opština Bijelo Polje prepoznaje značaj i potencijal EU fondova, te da će i u narednom periodu biti fokusirana na korišćenje sredstava iz tih fondova.

„Iako smo do sada uspjeli da realizujemo oko 20projekata, smatram da možemo još više, da Bijelo Polje kao treća opština po veličini u Crnoj Gori i kao opština koja prednjači i avangardna je u mnogim pristupima, možei treba da bude lider i u ovoj oblasti, tako da ćemo se potruditi da u narednom periodu tako i bude“, poručio je Smolović.

On je podvukao da opština Bijelo Polje i javne ustanove čiji je osnivač opština imaju osnove za dalje djelovanje u korišćenju EU fodova, te da već sada ima jasnu strategiju nastupa ka EU fondovima.

„Do sada smo djelovali kroz Kancelariju menadžera opštine i Odjeljenja za EU projekte, a već početkom 2019. godine planiramo snažniji pristpup, jer formiramo novo odjeljenje ojačano kompetentnim ljudskim resursima sprecijalizovanim za EU fonodove. Smatramo da je važno da sve institucije jačaju svoje kapacitete za kreiranje i realizaciju EU projekata, jer njihovom realizacijom možemo unaprijediti kvalitet života građana Bijelog Polja“, istakao je Smolović i napomenuo da će novotvorena kancelarija biti na raspolaganju svim loklnim institucijama, ali i nevladinim organizacijama, koje imaju dobre projektne ideje.

Evropska unija je u proteklom periodu najveći pojedničani donator Crnoj Gori, a od sticanja statusa kandidata Crnoj Gori, a simim tim i lokalnim samoupravama na raspolaganju su značajna sredstava za finansianje projekta koji uspunjavaju stroge EU standarde, kazala je na današnjoj panel diskusiji „Prilike i šanse Crne Gore u procesu pristupanja EU“, Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog sekretara Zajednica opština Crne Gore.

Govoreći o dostupnim EU fondovima, Starovlah se posebno osvrnula na IPA fondove, koji su, kako je istakla, najznačajniji i najizdašniji.

„Sama intencija IPE i ovih fondova je da pomogne zemljama kandidatima da što prije ispune stndarde da bi postale članice EU. U okviru IPE II za period 2014 -2020. Crnoj Gori su na raspolaganju prekogranični trilateralni i transnacionalni programi, takozvani programi teritorijalne saradnje i bilateralni programi, u kojima Crna Gora može da učestvuje. To su četiri bilateralna programa sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom, a Bijelo Polje je prihvatljivo za sve, osim za program Crna Gora – Albanija. Takođe, dostpuna su i dva trilateralna programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora, od koji Bijelo Polje isključuje drugi, dok je prihvatljivo za sva tri transnacionalna programa -Dunavskom, Mediteranskom i Jadransko-jonskom programu“, pojansila je Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog sekretara Zajednica opština Crne Gore.

Mladima održano predavanje o istoriji EU

NVO Multimedijal Montenegro organizovala je danas u Bijelom Polju predavanje o istorijatu Evropske unije kojem su prisustvovali učenici gimnazije ,,Miloje Dobrašinović“. Prisutni učenici slušali su o istoriji i nastanku Evropske unije, a kako je kazao predsjednik nevladine organizacije ,,Multimedial Montenegro“,  Željko Đukić mladi su upoznali istoriju i sam nastanak EU. 

,,Smatram da je važno da mladi  znaju proces i razlog nastanka Evropske unije, s’ obzirom da će oni do 2025. godine imati priliku da uživaju u benefitima koji će Crnoj Gori biti dostupni kada postane članica Evropske unije, između ostalog ono što je važno za mlade to su bolji kvalitet života, mobilnost, studiranje u inostranstvu ali i brže zaposlenje. Vjerujem da će u nastavku njihovog školovanja i kasnije zaposlenja imati prilike da se kroz druge i slične projekte upoznaju sa drugim aspektima evropskih integracija i Evropske unije“, dodaje Đukić. Predavanje gimnazijalcima o EU održao je EU ekspert, predavač Goran Prebiračević, on je kazao  da su učenici pored istorijata slušali i o aktuelnim temama u Crnoj Gori. ,,Pričali smo otvoreno o stvarima koje njih zanimaju, programima razmjene studenata i o svemu onome što oni nijesu znali o Evropskoj uniji“, ističe Prebiračević. 

Đukić je istakao da je ovo  tek prva aktivnost koja je organizovana ta temu EU integracija, već do kraja decembra se organizuje sledeća aktivnost koja za cilj ima informisanje opštinskih službenika, direktora preduzeća čiji je osnivač opština, i javnih ustanova o dostupnim EU fondovima. Sledeće godine realizujemo treću, završnu aktivnost gdje će u fokusu biti NVO organizacije, sa njima razgovaramo o trenutnim i u perspektivi dostupnim mogućnostima finansiranja projekata NVO organizacija u Bijelom Polju.

Govor predsjednika organizacije u lokalnom parlamentu.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO o Nacrtu sektorske analize ministarstva Kulture Crne Gore

U skladu s javnim pozivom, konsultacije s nevladinim organizacijama trajale su 15 dana, zaključno sa 27. julom 2018. godine, a obavljene su organizovanjem konsultativnog sastanka i dostavljanjem komentara i sugestija na Nacrt elektronskim putem.

Konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama održan je 25. jula 2018. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju. Sastanku je prisustvovalo sedam predstavnika nevladinih organizacija: Željko Đukić, NVO Multimedijal Montenegro, Bijelo Polje; Nataša Nelević, NVO Nova, Podgorica; Azra Hrapović, NVO Đakomo Adriatic, Bijelo Polje; Boris Nedović, NVO Centar sjevera, Bijelo Polje; Valentina Stankov, NVO Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Nikšić; Dušan Banjević, NVO CIOFF Crna Gora, Podgorica; Vasilije Rogošić, NVO KUD Aluminijum, Podgorica. Iz Ministarstva kulture bili su prisutni: Dragoljub Janković, načelnik Direkcije za statusna pitanja umjetnika i stručnjaka i državne nagrade, mr Milica Dragićević, samostalna savjetnica I za kulturne politike i implementaciju razvojnih programa i Vera Luburić, samostalna savjetnica III za pokretnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Saopštenje sa sastanka objavljeno je na internet stranici Ministarstva, a dostupno je na o linku.

Predstavnici nevladinih organizacija izrazili su zadovoljstvo kvalitetom i sveobuhvatnošću dokumenta, a iznijeli su i određene predloge kako bi se dodatno akcentovali pojedini segmenti analize ili uvrstile nove pojedinosti, među kojima su: afirmacija mladih, žena, kulturno-umjetničkih društava i festivala, organizacija iz sjevernog regiona Crne Gore, jačanje kapaciteta nevladinih organizacija. Pored toga, predloženo je da se poveća broj projekata koji se planiraju finansirati. Ministarstvo kulture razmotrilo je sve predloge, od kojih su prihvaćeni gotovo svi oni koji su se odnosili na sami Nacrt dokumenta, dok se većina komentara ticala konkursne procedure uspostavljene Zakonom o nevladinim organizacijama i podzakonskim aktima, kao i ranijih konkursa Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću ili redovnih godišnjih konkursa Ministarstva kulture za sufinansiranje projekata na kojima od 2012. godine ne mogu aplicirati nevladine organizacije.

Predstavnik NVO Multimedijal Montenegro istakao je da nema zamjerki na Nacrt, već da je dokument dobro urađen, a sugerisao je da se sljedeće godine u analizi nađu rezultati finansiranih projekata putem konkursa. Ukazao je na nedovoljnu produkciju nevladinog sektora u sferi kulture, zbog čega bi trebalo podsticati razvoj kapaciteta organizacija koje se bave nezavisnom produkcijom. Takođe je istakao da sama aplikativna forma nije jednostavna, posebno za one pojedince i organizacije koje tek započinju svoje djelovanje.

Predstavnik NVO MMNE učestovao  na međuunarodnoj konferenciji mladih lidera koja je održana u Dubrovniku krajem jula 2013. Ovaj događaj je okupio preko 30 mladih koji su aktivni u organizacijama civilnog društva, kroz niz treninga i obuka učesnici su unaprijedili su svoje vještine i kapacitete u oblasti razvoja projektnih ideja, liderstva i međunarodne saradnje.

Predstavnik MMNE obučen za diplomatske pregovore sa EU 

Britanski Konzulat u Crnoj Gori u saradnji sa partnerima organizovao je obuku za predstvanike radnih grupa u pregovarackim poglavljima. Već duži niz godina Britanci ulažu u razvoj kapaciteta službenika u vladi i Ministarstvima. Među polaznicima ovogodisnje obuke bio jepredstavnik NVO MMNE koji je pohađao dva modula obuka, nakon čeka su mu uručena i priznanja. Podjećamo da je naš predtavnik predhodno izabran za člana vladinog tima za pregovore sa EU na poglavlju 10 – mediji i informaciono društvo.

Preporuke za sistematski i dugoročni razvoj malinarstva u Crnoj Gori

Nakon nedavnog protesta bijelopoljskih malinara prouzrokovanog zbog zastoja otkupa malina predsjednik NVO Multimedijal Montenegro Željko Đukić je inicirao sastanak i pozvao sve relevantne aktere da se uključe kako bi iznašli rješenje za sve Crnogorske malinare.

Malinari koji su protestvovali ispred opštine i oni koji su besplatno podjelili preko 600 kg maline su junaci čitave priče. Oni su pokazali svoje nezadovoljstvo, ukazali na problem i tako pomogli ne samo bijelopoljskim već svim malinarima sa teritorije Crne Gore. Naravno važnu ulogu je odigrao i novoizabrani predsjenik opštine Bijelo Polje Petar Smolović koji je ekspresnom reakciojm obezbjedio nastavak otkupa maline te je u roku od 24 sata cjelokupan problem riješen.
Sa naše tačke gledišta postavljamo sebi ali i drugima pitanje, kako je uopšte došlo do zastoja u otkupu malina i možemo li na nekoga pokazati prstom i na njega svaliti klrivicu? Mislim da ne, u ovom slučaju nije odgovoran pojedinac već cjelokupan sistem. Sistem ponude i tražnje prije svega. Naša nvo u saradnji sa kolegom Dejanom Zejakom diplomiranim agro inženjerom je sačinila set preporuka za sistematski i dugoročni razvoj malinarstva u Crnoj Gori. Ovaj set od 5 konkertnih prepruka predlaže sledeće:
1. Izradu katasra proizvođača maline u Crnoj Gori koja će stovriti realnu sliku o tome koliko zaista naša država proizvodi maline godišnje. U prenesenom značenju koliko zapravo leži novca u sektoru malinarstva.
2.Sektorska analiza kapaciteta ponude i tražnje u kojoj dobijamo tačne podatke o tome koliko godišnje plasiramo svježe maline na našem tržištu, koliko se izvozi/uvozi, prerađuje, zaledi.
Nakon analize ove divije stavke i poređenja dobijenih rezultata sa terena svi relevantni akteri će jasno moći da projektuju viškove ili manjke koji će biti u sledećoj godini te će na vrijeme moći da reaguju i eventualno spriječe prestanak otkupa svježe/zaleđene maline i na taj način izbjeći situacije slične ovima koje su se desile u Bijelom Polju.
Ostale 3 preporuke se odnose na unaprjeđenje okvira u oblasti poizvodnje maline.
3. Brendiranje crnogorske maline je važna stavka koja će doprinjeti podizanju svijesti građana o kvalitetu i geografskom porjeklu maline. Na ovaj način crnorskoj malni dodajemo novu vrjednost na domaćem i stranom tržištu.
4. Modernizacija malinarstva u Crnoj Gori se odnosi na to da je skoro većina zasada maline sorta “Vilamet” koja je osjetljiva na bolesti korjena te je važno na daljoj edukaciji malinara i upotrebu novih sorti koje daju veći prinos i kvalitetniju malinu.
5. Formiranje nacionalnog savjeta za malinu. Srbija koja je lider u regionu kada je proizvodnja maline u pitanju je nedavno formirala sličan savjet. To je krovno državno tijelo koje sačinjavaju svi relevantni akteri među kojima su i poljoprivrednici koji proizvode malinu.
Dakle ovaj princip strateškog planiranja i konstantnog analitičkog rada državne i opštinsk administracijeće doprinjeti da malinarstvo Crnoj Gori dodatno unaprijedi ekonomski ambijent, unaprijedi poljoprivredu, uposli građane a u krajnjem smanji i migracije. Ovakav pristup je pogodno primjeniti i u drugim oblastim a poljoprivredne proizvodnje.

Održana debata „Razgovarajmo o Evropskoj Uniji“

Šef Delegecije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnič, posjetio je Bijelo Polje gdje je sa predsjednikom Opštine Aleksandrom Žurićem govorio na javnoj debati „Crna Gora i EU integracije“.

Na debati su prisustvovala 4 predtavnika NVO Multimedijal Montenegro.

Održana biciklistička trka Stazama kralja Nikole

Biciklistička trka Grand Prix Montenegro-Stazama kralja Nikole, održana je na Kraljevskoj eko stazi izletišta Kisjele vode. Na takmičenju je učestvovalo preko 60 biciklista iz Srbije, Makedonije i Crne Gore i to u 11 starosnih kategorija. Šampion Srbije Bojan Đurđić uspio je po drugi put uzastopno da trijumfuje na ovoj trci u kategoriji Elite, dok je u kategoriji Juniora nadmoćnu pobjedu ostvario Makedonac Jovan Jovanovski. Bjelopoljac Demir Mulić, član Ciclomonta osvojio je dvije medalje i to zlatnu medalju u kategoriji Under-23, i srebrnu u kategoriji Elite. U trci kadeta pobijedio je Milija Gojak iz Ciclomonta, dok je Baranin Nemanja Barjaktarović bio najbolji u kategoriji mlađih kadeta. Inače, trka je organizovana pod pokroviteljstvom Opštine Bijelo Polje i Biciklističkog saveza Crne Gore, a u organizaciji Biciklističkog kluba Ciclomont i za logističku organizaciju ove sportske manifestacije je bila zadužena naša organizacija.

Otvorena ljetnja plaža na Limu!

Bjelopoljska plaža Viedojevine  je otvorena u prisustvu brojnih Bjelopoljaca koji će  vrele ljetnje dane provoditi na ovom mjestu.

Plaža je uređena potrebnim mobilijarom, skakaonicama i terenom za odbojku na plaži. Ova akcija je ralizovana saradnjom između opštinske Kancelarije za mlade, Sekretarijatom za saobraćaj i komunalne poslove i NVO MMNE a  pod pokroviteljstvom predsjednika Opštine Aleksandra Žurića. Uređenem ove plaže će svi koji vole Lim moći e da provedu ljeto i da uživaju u brzacima ove rijeke, dnevnim žurkama i odbojkaškim turnirima na plaži.

Cilj ove akcije je da istaknemo potencijale Lima, da ukažemo na njegovu ljepotu i da podstaknemo Bjelopoljce da se vrate ovoj rijeci. Ono što je bitno, ovu rijeku treba svi da čuvamo, da ne bacamo smeće u vodu, da je ne zagađujemo.

NVO MMNE uputila apel nadležnim insitiucijama za komunalne djelatnosti.

Bijelo Polje u centru grada uz samu ulicu Slobode ima veliki gradki park i nekoliko drvoreda, međutim nadležni nijesu na vrijeme pripremili stabla za jesen te su primjetna otpadanja grana i većih djelova stabala koje potencijalno mogu da ugroze bezbijednost prolaznika. Odmah nakon upućenog dopisa i članaka u meidjima nadležni su organizovali siječu i odlaganje rizičnih dijelova drveća i problem je riješen.

Nakon itraživanja koje je sprovela NVO MMNE prouzorkovano primjetnim povećanjem mladih u sportskim kladionicama nadležnima je upućen apel!

Primarna ciljna grupa naše NVO su mladi te smo iz neposredne komunikacije sa njima došli do zabrinjavajućih podataka da sve veći broj mladih novac troši na igre na sreću. Tim povodom sprovedeno je istraživanje kako bi idenitifikovali uzroke ovog problema. Anketirano je 96 mladih koji su ispunili upitnike kroz čiju analizu smo dobili informaciju da zbog nedostatka aktivnosti kojma bi replicas de relogios ispunili slobodno vrijeme i zbog nezaposlenosti mladi pokušavaju da provedu slobodno vrijeme i ostvare prihod od igara na sreću primarno u sportskim kladionicama. Obrađene podatke smo proslijedili lokalnoj samoupravi koja je obećala da će adekvatno uticati na rješavanje ovog problema.

Predstavnik NVO MMNE izabran za član savjeta za saradnju optštine Bijelo Polje i  NVO organizacija

Željko Đjukic, predsjednik NVO MMNE  izabran  za člana savjeta za saradnju Opštie Bijelo Polje i Nvo organizacija.

Đukić se zahvalio svim svojim kolegam iz NVO sekora koji su ga predložile. Obećao je svoj maksimalan doprinos u ovom skupštinskom tijelu sa ciljem da se unaprijedi položaj NVO u Bijelom Polju.

Konsultacije o nacrtu strategije za razvoj NVO i akcionog plana za period 2014-2016 godine

U prostorijama fakulteta za menadzment u Bijelom Polju održane su konsultacije o nacrtu strategije za razvoj NVO i akcionog plana za period 2014-2016 godine. Prisutni su bili članovi radne grupe, šefica kancelarije za saradnju Vlade i Crne Gore Danka Laktović, Marija, Marina Vuković čclanica radne grupe i drugi predstavnici. Na stranu NVO sektora prisutno je bilo oko 20 nvo predstavnika, većinom iz Bijelog Polja. Predstavnici NVO MMNE su učestvovali u diskusiji i dali konkretne predloge radi unaprjeđenja ovog važnog dokumenta.

Link za preuzimanje dokumenata http://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava/247/NACRT-STRATEGIJE-RAZVOJA-NVO-U-CRNOJ-GORI-2014-2016-SA-AKCIONIM-PLANOM-ZA-NJENU-IMPLEMENTACIJU.html