AKO MOŽEMO SPASITI ZEMLJU, ZAŠTO TO DA NE UČINIMO SADA!?

Zagađivačem se, u najširem smislu, podrazumeva pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću zagađuje životnu sredinu. Ugrožena životna sredina je određeni dio prostora u kojem zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine. Onda kada nastanu štete u životnoj sredini preduzimaju se različite mjere remedijacije, odnosno sanacije.

AKO MOŽEMO SPASITI ZEMLJU, ZAŠTO TO DA NE UČINIMO SADA!?

Svako od nas na bilo koji način može doprinijeti zaštiti životne sredine, jer upravo je ona izvor našeg zdravlja. Svakim danom sve više i više otpada ljudi bacaju, te na taj način zagađuju i svoju životnu sredinu.

Zaključak je da bi sve vlade svijeta trebale uvesti neke zakone odnosno pospiješiti reciklažu tog otpada kroz eko-elektrane. Trebaju pokušati smanjiti emisije ugljen dioksida jer to uveliko uništava zemlju, a ujedno i ljudsko zdravlje. Takođe vlade trebaju uvesti zakone koji će svakog pojedinca koji na bilo koji način pokušava zagaditi životnu sredinu kazniti odgovarajućom kaznom kako bi se spriječilo zagadenje. Prema ovome svemu gore navedenom zaključak je. Da svako od nas može uticati na to da se poveća zaštita životne sredine jer je ona buducnost našeg zdravlja.

AKO MOŽEMO SPASITI ZEMLJU, ZAŠTO TO DA NE UČINIMO SADA!?

Projekat „Razvijanje ekološke svijesti i društveno-odgovornog ponašanja učesnika o saobraćaju“ bavi se problemom niske ekološke svjesti građana I niskim nivoom društvene ekološke odgovornosti učesnika u saobraćaju.

Kroz projekat želimo da unaprijedimo ekološku svijesti i društveno-odgovorno ponašanje građana, a posebno učesnika u saobraćaju. Prepoznali smo važnost razvoja saobraćajne kulture učesnika u saobraćaju uz razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja, smanjenje emisije štetnih gasova nastalih radom motora sa unutrašnjim sagorjevanjem u saobraćaju, kao i unaprjeđenje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana Crne Gore.

Projekat „Razvijanje ekološke svijesti i društveno-odgovornog ponašanja učesnika o saobraćaju“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), a finansira ga Ministarstvo kapitalnih investicija.