MLADI MORAJU U VEĆOJ MJERI POHAĐATI EDUKATIVNE RADIONICE

MLADI MORAJU U VEĆOJ MJERI POHAĐATI EDUKATIVNE RADIONICE

Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi. Tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatorima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Diviac, sredstvima evropske Uniije NVO MMNE je radila na osnaživanju i edukaciji NEET populacije u Bijelom Polju.

Tokom realizacije projekta 8 mladih je prošlo obuku za izradu biznis plana, koja je trajala tri dana. Inspirativne priče preduzetnika i savjeti izuzetno su vrijedni polaznicima. Tokom obuke svi polaznici su se upoznali sa aplikativnom formom biznis plana, metodologijom razvoja bizni ideje i procesom i pravilima prilikom apliciranja za sredstva kod banaka i donatora.

MLADI MORAJU U VEĆOJ MJERI POHAĐATI EDUKATIVNE RADIONICE

Adelisa Beganović, polaznica obuke je tom prilikom izjavila: ,, Smatram da bi mladi ljudi trebali što više da budu uključeni u ovakvim radionicima kako bi se edukovali i kako bi imali podršku da pokrenu svoj biznis i ostanu u svom gradu sa svojom porodicom.

Realizacijom projekta smo dali naš skromni doprinos smanjenju negativnog trenda odlaska mladih iz Crne Gore. Omladina je dosta nezainteresovana, potrebno je i dalje raditi na njihovoj motivisanosti za rad i razvoj kako bi uvidjeli da bez velikog rada na sebi, upornosti, razvoja nema ni uspjeha.