CB IMA ODLIČNU SARADNJU SA PREDSTAVNICIMA RE POPULACIJE!

,,Kada su u pitanju problemi devijantnog ponašanja, moram istaći da to ne smijemo dovesti u vezu sa pripadnošću pola. Nacionalnom ili etičkom pripadnošću, već treba da se preduzme set mjera koje imaju za cilj da se takvo ponašanje suzbije. Kada je uprava policije i CB iz koje dolazim u pitanju, moram istaći da se problematično ponašanje ne može dovesti u vezu ni sa jednom zajednicom, tako ni sa RE zajednicom. Odgovornost je individualna i može doći od bilo koga, i ona je vezana samo za učinioca krivičnog dijela.

CB IMA ODLIČNU SARADNJU SA PREDSTAVNICIMA RE POPULACIJE!

Moram istaći da službenici CB imaju odličnu saradnju sa predstavnicima RE populacije i to nam govori da svu energiju treba da usmjerimo u istom pravcu, kako bi došli do toga da se neprihvatljivo ponašanje suzbije.“

Demir Ličina

Inspektor CB Bijelo Polje

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine“. Sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove. Uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih pravaOva kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine“ sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

CB IMA ODLIČNU SARADNJU SA PREDSTAVNICIMA RE POPULACIJE!

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava