DA LI JE MLADIMA BOLJE?

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. avgusta, a zamišljen je od strane Ujedinjenih nacija kao prilika za nacionalne organe da skrenu pažnju na pitanja mladih širom svijeta.

Prvi put je proslavljen 2000. godine, a cilj mu je da ukaže na značaj obezbijeđivanja boljeg položaja mladih u društvu, kao i na probleme sa kojima se suočavaju.

Ovaj dan daje priliku da se proslave i uvaže glasovi, akcije i inicijative mladih ljudi, kao i njihovo smisleno, univerzalno i ravnopravno angažovanje u svim sferama života, kao i da se preduzmu akcije koje će povećati mogućnosti za napredovanje na raznim poljima.

Važno je zaključiti da mladi predstavljaju krucijalni sloj društva koji se mora njegovati i usmjeravati, jer će oni nekad biti ti koji će usmjeravati svijet u budućnost!

Međutim NVO MMNE postavlja pitanje svima, a đe su naši mladi i šta rade? U krajnjem kako je našoj omladini, čuje li se njihov glas i da li im je bolje?