DA LI SU GRAĐANI UPOZNATI SA SVOJIM POTROŠAČKIM PRAVIMA?

Da li su građani upoznati sa svojim potrošačkim pravima?

Nedavno sprovedeno istraživanje koje je obuhvatilo oko 200 građana na teritoriji Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina i Berana pokazuje da se od ukupnog broj ispitanika čak 77% izjasnilo da je upoznato sa svojim potrošačkim pravima.

Međutim činjenice pokazuju drugačije. To je da su građani ipak djelimično upoznati sa pravima pri online kupovini. Ovo pokazuje rezultat istraživanja da samo 39.5% ispitanika zna koja je institucija zadužena za sprovođenje zakona o pravima potrošača. Dok sa druge strane samo 19% ispitanika je pokušalo da ostvari pravo preko institucija sistema. Razlog tome je što ne znaju na koji način da vrate proizvod ili uloženi novac.

Da li su građani upoznati sa svojim potrošačkim pravima?

Zaključak je da se građani moraju informisati i upoznti sa obavezama i pravima prikom online kupovine. Na način što će se povećati dostupnost informacija, jer čak 53% ispitanika smatra da informacije nijesu dostupne u dovoljnoj mjeri.

Ovaj projekat namijenjen je upoznavanju stanovnika o pravima i bezbijednosti online kupovine i kroz njega želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao i načinu ostvarivanja.