DANAS JE SVJETSKI DAN ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Međunarodna orgnizacija rada počev od 2003. godine, proslavlja 28. april, kao Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu.Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu, 28. april, predstavlja kampanju koja promoviše bezbjedan i zdrav rad na globalnom nivou. Cilj obilježavanja jeste usmjeravanje međunarodne pažnje na obim problema i na mogućnosti kako promocija i stvaranje kulture rada mogu pomoći u smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.Važno je u kontinuitetu raditi na podizanju svijesti o zaštiti i zdravlju na radu, saradnje i dijaloga između države, poslodavca, sindikata NVO organizacija I svih drugih aktera, radi valitetnog sprovođenja mjera u obezbjeđivanju sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve zaposlene, kroz sistem uređenih i definisanih prava, obaveza i odgovornosti, gdje se najveći prioritet daje principu prevencije, što zasigurno determiniše položaj društva u cjelini.NVO MMNE već nekoliko godina u nazad daje svoj doprinos u prevazilaženju izazova u ovoj oblasti kroz projekte ali i volonterske akcije. Rezultati našeg rada u ovoj oblasi objedinjeni su na web sajtu www.naradu.me