DRVOPRERADA IMA VELIKI POTENCIJAL ALI POTREBNI SU NOVI, KONKURENTNI PROIZVODI OD DRVETA

Na završnoj press konferenciji projekta „Valorizacija drvoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore“, asistent na projektu Ramo Ćatović saopštio je da su protekla četiri mjeseca intezivno radili na realizaciji projekta i veoma smo zadovoljni realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima.Koordinator projekta Željko Đukić istakao je da je istraživanje koje je sprovedeno u sklopu projekta pokazalo da drvoprerada ima potencijal ali da su potrebni novi, konkurentni proizvodi od drveta: „Veoma smo ponosni na rezultate ovog projekta. Ovim projektom smo shvatili koji potencijal ima drvoprerada na sjeveru Crne Gore, ali i koji su to nedostatci da bi se ovaj sektor dinamičnije razvijao. Imali smo četiri intezivna mjeseca rada i veliki broj aktivnosti vezanih za projekat. Tokom realizacije projekta pokrenuli smo kampanju na društvenim mrežama, na facebooku i instagramu i postigli odlične rezultate, shvativši da je ova tema zanimljiva građanima, posebno zanima one koji se bave drvopreradom na sjeveru, ali i na teritoriji cijele Crne Gore. Ova tema je svima njima interesantna zato što sirovina koja je potrebna za drvopreradu nije jeftina u Crnoj Gori, posebno je skupa sušena daska i zbog toga finalni proizvod od drveta je mnogo skup i nije konkurentan.Kroz višemjesečni rad tokom realizacije ovog projekta došli smo do zaključka da se drvoprerađivači moraju dodatno pokrenuti i biti inovativni, postoje mali ali i veći pogoni za drvorperadu koji imaju mašine, ali nemaju nove ideje, za nove proizvode od drveta koji se mogu plasirati na tržištu. Cilj projekta je da se edukuju drvoprerađivači na sjeveru Crne Gore i da im se pomogne da razviju nove proizvode od drveta, a samim tim da utičemo na smanjenje uvoza gotovih proizvoda od drveta. Najveći uvoz je iz Srbije, zatim iz zemalja iz okruženja i iz Kine. Realizacijiom ovog projekta smo pokušali da riješimo ovo pitanje sa proizvođačima i da utičemo na svijest građana.Kroz projekat su razvijena dva dokumenta, jedan od njih je: „Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije na sjeveru Crne Gore”. Za potrebe realizacije ove aktivnosti angažovali smo eksperta sa sjevera Crne Gore.Sprovedeno je i istraživanje kroz projekat koji su to problemi sa kojima se suočavaju drvoprerađivači na sjeveru Crne Gore, a i svi građani Crne Gore i sva preduzeća koja se bave drvopreradom. Drago nam je da smo kroz ovaj projekat uspjeli da izradimo katalog proizvoda od drveta koji se proizvode na sjeveru Crne Gore. Sve informacije vezane za ovaj projekat možete naći na sajtu valorizuj.me. Sajt će ostati aktivan i nakon realizacije projekta, a mi ćemo se baviti ovom temom i u budućnosti. Ne želimo da nakon projekta zaboravimo sve što smo radili, jer je ovo bila odlična prilika da i mi i svi građani iskoristimo znanja i naučene lekcije. Web sajt valorizuj.me će se i dalje ažurirati kako bi pomogli drvoprerađivačima iz Crne Gore da se dodatno afirmišu, promovišu i u krajnjem osmislne nove i plasiraju proizvode od drveta na domaće tržište i inostrano tržište. Kroz projekat je izrađeno više ON-line edukativnih serijala gdje se drvoprerađivači mogu upoznati šta ljudi iz struke preporučuju kada je u pitanju drvoprerada. Posebno smo zadovoljni saradnjom sa građanima, institucijama i sa drvoprerađivačima sa sjevera Crne Gore. Posebnu zahvalnost dugujemo Ministarstvu poljoprivrede, koje je i zapravo podržalo ovaj projekat.