E-TRANSPARENCY

E-TRANSPARENCY

Naša NVO učestvuje u realizaciji EVROPSKOG projekta E-democrasy koji je okupio preko 30 organizacija civilnog društva sa uz zemala članica Evropke Unije i Balkana. Kroz projekat želimo skrenuti pažnju donosiocima odluka da je transparentnost rada jedan od osnovnih načela demokratije. Sa druge strane projekat ima za cilj da promoviše i nove pristupe koji se koriste u razvijenim zemljama a to je Elektronska tranparentnost!