EU KUTAK UTIČE NA NIVO ZNANJA I STRUČNOST NVO, MEDIJA, MLADIH O PROCESU EURO-INTEGRACIJA

EU KUTAK UTIČE NA NIVO ZNANJA I STRUČNOST NVO, MEDIJA, MLADIH O PROCESU EURO-INTEGRACIJA

vbp-eu-kutak-utice-na-nivo-znanja

EU KUTAK Utiče na nivo znanja i stručnost NVO, medija, mladih o procesu euro-integracija, jačana uloga mladih i civilnog sektora da aktivno promovišu EU vrijednosti i proces EU integracije Crne Gore, kao I povećanja povezanost mladih iz Crne Gore sa mladima iz EU zemalja.