FORMIRAN SAVJET MLADIH ZA EU

FORMIRAN SAVJET MLADIH ZA EU

Novoformirani Savjet mladih za EU koji broji 50 članova po prvi put se sastao u Bijelom Polju. Na inicijalnom sastanku prisustvovalo je 30 mladih lidera i liderki iz šest opština sa sjevera – Bijelog Polja, Berana, Mojkovca, Kolašina, Petnjice i Rožaja.

Mladi su prije svega imali priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta EU kutak. Ovaj projekat finansira Evropska unija a sprovodi NVO Multimedijal Montenegro. Toga dana pored načelnog dogovora o daljem djelovanju Savjeta svi prisutni članovi su imali priliku da se profesiono fotografišu, međusobno upoznaju, razmijene mišljenja, ideje i konstatuju nedostatke u društvu.

FORMIRAN SAVJET MLADIH ZA EU

Na inicijalnom sastanku članovi Savjeta mladih za EU su imali priliku da govore o temama i problemima u crnogorskom društvu koje smatraju bitnim. Osim toga iskoristili su priliku da ukažu na problem zapostavljanja mentalnog zdravlja u školama, ali i suicida o kome se “razgovara među narodom, ali ne i u institucijama”.

Mladi su pomenuli i problem nasilja u porodici i nad ženama, političku korupciju i dodjeljivanje nekretnina po povlašćenim uslovima. Osvrnuli su se i na zapostavljenost infrastrukture sjevera Crne Gore i mnoge druge teme.

Gost iznenađenja na sastanku Savjeta bio je filantrop Hajriz Hačko Brčvak, crnogorskoj ali i široj javnosti poznat po svojim dobrim djelima i humanitarnim akcijama.

Ciljevi djelovanja Savjeta su prvenstveno uspostavljanje bolje saradnje mladih sa insitutucijama sistema. Ovo je neophodno kako bi se njihov glas glasnije čuo, te kako bi dali svoj doprinos poboljšanju kvaliteta života u svom gradu, na sjeveru, ali i na cijeloj teritoriji Crne Gore.

FORMIRAN SAVJET MLADIH ZA EU

Već su planirani sastanci sa donosiocima odluka u više opština na sjeveru Crne Gore.

Inicijalni Sastanak Savjeta mladih za EU organizovan je u okviru projekta „EU kutak“, NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), koji finansira Evropska unija.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža.