GODINE NIJESU PREPREKA DIGITALNOM OPISMENJAVANJUI!

GODINE NIJESU PREPREKA DIGITALNOM OPISMENJAVANJUI!

Biti penzioner u digitalnom dobu u Crnoj Gori u kojoj se sve češće osnovne žovotne potrebe ispunjavaju sa par klikova na kompjuteru ili telefonu nije lako. Nove tehnologije pružaju neograničene mogućnosti samo onima koji ovladaju vještina.

Najvažniji zadatak u cilju uključivanja penzionera u digitalni svijest, ogleda se u razbijanju njihovog straha i predrasuda. I zaista rijetki su oni koji su ovladali vještinama.

GODINE NIJESU PREPREKA DIGITALNOM OPISMENJAVANJUI!

Neko rezerviše hotel kada ide na planinarenje, avionsku kartu. Neko preko aplikacije zavšava elektronski recept i zakazuje pregled kod doktora. Ali sa druge strane kod većine starijih vjerovatno nedostaje dovoljno želje za novim učenjem.

Ukoliko se ova praksa nastavi i ukoliko se ne bude vodilo računa i o pravu starijih osoba da budu digitalno informisane, edukovane i uključene, ova grupa može ostati bez mnogih prava koja im pripadaju.

GODINE NIJESU PREPREKA DIGITALNOM OPISMENJAVANJUI!

Stariji su zaboravljeni u našem društvu, a ostvareni su profesionalci, puni znanja i ideja. To je ogroman potencijal i moraju se dodatno digitalno opismenjavati i edukovati.

Ovaj projekat je namijenjen digitalnom opismenjavanju starijih. To jeste njihovoj edukaciji i stvaranju uslova da budu u mogućnosti da koriste elektronske servise i završavaju sve svoje obaveze iz udobnosti doma