Građani nijesu upoznati sa svojim potrošačkim pravima

Građani nijesu upoznati sa svojim potrošačkim pravima. NVO Multimedijal Montenego (MMNE) je u oktobru 2020 sprovela istraživanje o svijesti građana o pravima potrošača na teritoriji opštine Bijelo Polje. Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić saopštio je da građani ne ostvaruju svoja potrošačka prava jer prije svega nijesu upoznati sa njima ali da prodavci koriste njihovo neznanje.

“Kupac je uvijek u pravu” je nepisano pravilo u trgovini, prodavac bi trebao uvijek da izađe u susret kupcu, a potrošač bi prije svega morao da zna kada može uložiti reklamaciju na kupljeni proizvod, odnosno kada za to ima osnova. Crnogorski Zakon o zaštiti potrošača jasno definiše prava i obaveze trgovaca i kupaca, a svjedoci smo da prodavci često zloupotrebljavaju činjenicu da su kupci nedovoljno informisani o svojim pravima.

U slučaju da ste nezadovoljni kupljenom robom imate mogućnost da zatražite povraćaj novca, zamjenu robe ili popravku o trošku prodavca.

Često se dešava da na reklamirani proizvod morate čekati i po par mjeseci da bi se on servisirao i popravio, a građani nekada jednostavno nemaju vremena za čekanje.

Stiče se utisak da je najveći broj reklamacija na električne uređaje, iz tog razloga smo sproveli istraživanje na teritoriji opštine Bijelo Polje. Na uzorku od 50 ispitanika dobili smo informacije da se jedni oslanjaju na garantni list a u najvećem broju slučajeva garancija nije ispoštovana odnosno procedura popravke je predugo trajala. Najveći problem je sa mobilnim telefonima za koje se uvijek utvrdi da je kupac prouzrokovao oštećenje bez obzira što to nije učinio ili na primjer baterije na mobilnim uređajima oslabe već poslije godinu dana a garancija na uređaj važi 2 godine, saopštio je Đukić.

Tokom istraživanja uključena su bila i 2 volontera NVO MMNE Ena Pušija I Aldin Hasanović.

Đukić je spomenuo da u Crnoj Gori postoji samo jedna ozbiljna NVO koja se bavi ovim pitanjima a to je NVO Centar za zaštitu prava potrošača, međutim oni nijesu dovoljno prisutni na sjeveru Crne Gore gdje se najviše prodaje roba lošijeg kvaliteta.

Ako ste kupili neki električni uređaj, a on se pokvario nakon mjesec dana, prvo što treba da uradite jeste da trgovcu dostavite pisani prigovor – reklamaciju. Ne obraćajte se serviseru, čak i ako vas trgovac uputi na ovlašćeni servis, a to je što je čest slučaj, jer servis nema nikakvu obavezu prema vama, on vam nije prodao proizvod, a aktiviraćete prava iz garancije proizvoda i izgubiti mogućnost da isti vratite uz povraćaj novca ili zatražite novi. Ova procedura pismenog obraćanja je otežavajuća okolnost za građane koji nemaju vremena ali i često se više puta vraćaju na dopunu pismenog zahtjeva i na kraju građani često odustanu.

Kada već želite da pismeno reklamirate proizvod važno je na reklamaciji detaljno opisati šta se desilo sa uređajem – kada je kupljen, nakon koliko vremena se desio problem i zatražite povraćaj novca, zamjenu proizvoda ili popravku istog. Prodavac je dužan i da vam nadoknadi štetu, odnosno umanji cijenu proizvoda, ako se utvrdi da uređaj ima nedostatak, a da o tome niste bili informisani. Uz reklamaciju priložite i kopiju računa koji je dokaz da ste uređaj kupili u određenoj radnji.  Trgovac je dužan da se u roku od osam dana izjasni o vašem prigovoru.

Naši građani često ne sačuvaju račun a po nekada prodavci traže i originalno pakovanje proizvoda što dodatno komplikuje procedure.

Jedan od glavnih nalaza istraživanja odnosi se na činjenicu da građani Bijelog Polja nijesu upoznati sa zakonskom inicijativom i pravima potrošača. Dakle potrebno je da svi zajedno, nvo sektor i donosioci odluka uložimo napore da informišemo i edukujemo građane, odnosno potrošače o njihovim pravima ali i procedurama kako mogu ostvariti svoja prava.