GRAĐANI UPUTILI VELIKI BROJ PRIGOVORA NA RAD VELIKIH KORPORACIJA

GRAĐANI UPUTILI VELIKI BROJ PRIGOVORA NA RAD VELIKIH KORPORACIJA

NVO MMNE kroz projekat ,,Vaš novac, vaša prava” danas je na glavnom gradskom trgu građanima Bijelog Polja pružila sve neophodne informacije o potrošačkim pravima. Volonteri NVO MMNE podijelili su značajan broj flajera i brošura. Kako bi se građani mogli dodatno informisati o svojim potrošačkim pravima.

Osim toga sprovedeno je i istraživanje na uzorku od 200 ispitanika u opštini Bijelo Polje. Kroz koje je su zabilježeni interesantni podaci, koje će NVO MMNE nakon detaljne analize objaviti.

Predstavnici ove Nevladine organizacije povodom 15. Marta Međunarodnog Dana prava potošača tradicionalno već treću godinu za redom, u centru Bijelog Polja obilježavaju ovaj dan.

Željko Đukić, predsjednik NVO MMNE kazao je da su organizovali ugodan, mali događaj. Sa ciljem da se skrene pažnja građanima na njihova potrošačka prava.

GRAĐANI UPUTILI VELIKI BROJ PRIGOVORA NA RAD VELIKIH KORPORACIJA

„Danas smo organizovali mali događaj, sa ciljem da se skrene pažnja građanima na njihova potrošačka prava, na zakonske okvire koji su definisani u Crnoj Gori. A koji su vrlo bliski evropskim propisima I zakonima, da zapravo građani koriste svoja potrošačka prava I da ne dozvole da bilo koji pravni subjekat krši njihova potrošačka prava“. Kazao je Đukić.

On naglašava da su dobili smo veliki broj prigovora na rad velikih korporacija, kao što su mobilni operateri, operateri električne energije, trgovački lanci i sl. Te poziva građane da se više informišu o svojim pravima putem web sajta www.pravapotrosaca.me gdje mogu upititi i prigovore.

„Za sada smo dobili veliki broj prigovora na rad velikih korporacija, kao što su mobilni operateri, operateri električne energije, takođe trgovački lanci koji često na polici stave jednu cijenu, a međutim, na kasi se pokaže druga cijena. Takođe, smo dobili niz sugestija I niz prigovora od strane građana vezano za kvalitet određenih proizvoda. Ono što je važno jeste prvenstveno da građani znaju da imaju svoja potrošačka prava, da koriste svoja potrošačka prava I da znaju na koji način mogu da iskoriste svoja potrošačka prava. Jedan od najboljih načina je za sada da posjete platformu www.pravapotrosaca.me gdje su sve informacije dostupne. A I na toj adresi mogu podnijeti potrošački prigovor na sva ona pravna lica koja krše njihova prava“. Kazao je predsjednik NVO MMNE.

Međunarodni dan zaštite prava potrošača prvi put je obilježen 15. Marta 1983. Godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila smjernice za zaštitu potrošača kojim su potrošačka prava podignuta na nivo međunarodnog priznanja i legitimiteta, jednako priznata od razvijenih i od zemalja u razvoju.

Međutim, ona se i dalje u mnogim zemljama osporavaju i ograničavaju od vlada, proizvođača i moćnih interesnih struktura, pa je današnji dan prilika da se uputi apel za efikasniju, sveobuhvatniju i kvalitetniju zaštitu i promociju potrošačkih prava.

NVO MMNE je kroz projekat ,,Vaš novac, vaša prava” kroz mnogobrojne aktivnosti građanima sjevera Crne Gore pružila sve neophodne informacije o potrošačkim pravima. Kako bi ukazali na nizak stepen odgovonostni među trgovcima, ali i nedovoljnu informisanost potrošača o njihovim pravima. Te će u narednom periodu nastaviti sa sličnim kampanjama u cilju sticanja dobre normativne uređenosti potrošačkih prava.

Projekat “Vaš novac – vaša prava” Sprovodi NVO Multimedijal Montenegro u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja.