Građevina bez povreda

?‍♂️ BRINITE O SEBI I KOLEGAMA! ?ČAK 40% OD UKUPNOG BROJA POVREDA NA RADU DEŠAVA SE U SEKTORU GRAĐEVINE! ⚠️ POTREBNA NAM JE GRAĐEVINA BEZ POVREDA! Nepažnja je najveći uzrok koji dovodi do povrede na radu, nakon toga loša koordinacija između sektora I zaoposlenih. Nizak procenat upotrebe zaštitne opreme, rad pod dejstvom alkohola, neispravnost opreme I mašina, brzina rada I loš timski rad. Takodje, kroz istraživanje koje je @mmne.me sprovela na sjeveru Crme Gore 34% ispitanika je odgovorilo da je pod nekim oblikom stresa tokom rada. Isti procenat ispitanika je saopštio da poslodavci imaju nerealne ciljeve I rokove završetka posla. Rukovanje ručnim mašinama koje se koriste u građevini procentualno prouzrokuju najviše povreda na radu, a nakon toga ručni alati I male građevinske mašine.@ministarstvo_zdravlja_cg @mpsv_cg

Mjere zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu

Načelo zaštite na radu, ustavno je načelo prema članu 64 st. 3 i 4 Ustava Crne Gore. Ustavno pravo je pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Svaki za-posleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, kao i pravo na ograničeno radno vri-jeme i plaćeni odmor. Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih. Većoj produktivnosti i većoj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa, a time i veći standard građana. Ni-zak nivo zaštite i zdravlja na radu utiče na: sniženje motivacije, smanjenje radnog učinka, povećanje fluktuacije, povećanje broja povreda na radu. Povećanje stope bolovanja i povećanje stope invaliditeta.

Povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom smanjuju prosječno 4% bruto društveni proizvod Crne Gore (u EU od 3 do 6%), a 40% svih povreda koji se dešavaju u Crnoj Gori. Dešavaju se u građevinskoj djelatnosti. Prosječna starost povrijeđenih je 43,83 godine, što znači da da se najveći broj povreda na radu dešava kod iskusnih zaposlenih. Za razliku od ostalih zemalja, gdje je tu uglavnom mlada radna snaga. Kapitalne investicije, prvenstveno izgradnja autoputa i hotelsko-turističkih kompleksa, imaju strateški značaj u privrednom razvoju Crne Gore, tako da primjena savremenih standarda, normativa i mjera zaštite i zdravlja na radu predstavljaju preporuke za dalje unap-ređenje u ovoj oblasti.

#naradu#zatita#zatitanaradu#gradjevina#sacuvaj#svoje#zdravlje#oprezan#rad#na#gradilistu#mmne#nvommne