Imam i ja prava da se krećem

U sklopu projekta ,,IMAM I JA PRAVA DA SE KREĆEM“, objavljena je publikacija koja je fokusirana na osobe sa invaliditetom, sa akcentom  na povećanje fizičke dostupnosti u saobraćaju i javne saobraćajne infrastrukture, informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osova sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Analizom trenutne situacije u ovim gradovima, utvrđeno je da uslovi za OSI nijesu na zadovoljavajućem nivou i da im je većina objekata i  saobraćajnica nepristupačna, što ih spriječava da normalno obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Kroz publikaciju koja je objavljena, možete vidjeti koje su kritične tačke nepristupačnosti, kao i prijedloge za rješavanje ovog problema.

Prije svega, neophodno je raditi na onim institucijama koje su najfrekfentnije i koje OSI najviše koriste. U pitanju su, zdravstvene institucije, PIO, ZZZCG, škole, kao i sam put koji vodi do obrazovnih instutucija. Oborenih ivičnjaka i rampi je vrlo malo, pa je neophodno raditi i na rješavanju tog pitanja.

Dokument pod nazivom ,,Anliza i prijedlog za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Bijelom Polju i Beranama”  je dostupan na sledećim web adresama:

www.saobracaj.org.me/osi

www.mmne.me

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom, uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.


Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.
Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.