IMERI: VELIKI BROJ RE POPULACIJE BEZ KROVA NAD GLAVOM

IMERI: VELIKI BROJ RE POPULACIJE BEZ KROVA NAD GLAVOM

Na Rudešu u Beranama, mnogi Romi žive u izuzetno lošim uslovima, a institucije rijetko provjeravaju njihovu situaciju i pružaju pomoć.

Diskriminacija je česta, ali mnogi pripadnici RE populacije su ponosni na svoj identitet i obrazovanje, iako se suočavaju sa poteškoćama u zapošljavanju, dok se mnogi od njih oslanjaju na privatni rad kako bi prehranili svoje porodice.

IMERI: VELIKI BROJ RE POPULACIJE BEZ KROVA NAD GLAVOM

„Polovina naših roma nema krov nad glavom, a niko ne dolazi da ih obiđe i provjeri kako žive. Dosta ljudi je diskriminisano, ponižavaju nas jer smo romi i upućuju nam svakave riječi. Ali ja sam ponosan na to što jesam, takvog me je Bog stvorio. Ima dosta školovanih roma, ali ima i dosta onih koji ne završavaju škole. Ima posla ko hoće da radi. A romi rade na otpadu, dosta njih traži hranu po kantama i smeću“, kazao je Dženan Imeri, pripadnik RE populacije iz Berana.

Projekat „Sve o RE“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro NVO MMNE uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.