INOVACIJE JEDAN OD KLJUČNIH POKRETAČA PRIVREDNOG RASTA I KONKURENTNOSTI

Ministarka nauke I tehnolološkog razvoja dr Biljana Šćepanović danas se sastala sa predstavnicima lokalne samouprave i nevladine organizacije NVO MMNE i razgovarala o unapređenju saradnje u dijelu razvoja inovacija na sjeveru Crne Gore, ali i potencijalnim zajedničkim aktivnostima

Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja, kao i brži ekonomski razvoj, posebno u opštinama sa indeksom razvijenosti do 100, jedan je od ključnih prioriteta Vlade, saopštla je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović u radnoj posjeti Bijelom Polju.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas u Bijelom Polju i što sam imala priliku da razgovaram sa predsjednikom opštine Bijelo Polje, Petrom Smolovićem o aktivnostima u oblasti stimulisanja razvoja inovacija ali i drugim inicijativama”, kazala je Šćepanović.

Ona je upoznala Smolovića sa nacionalnim institucionalnim okvirom i učešćem Zajednice opština Crne Gore u Savjetu za inovacije i pametnu specijalizaciju i u Međuinstitucionalnoj S3 grupi, te o značaju uključenosti u rad ovih tijela.

Obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja, kao i brži ekonomski razvoj, posebno u opštinama sa indeksom razvijenosti do 100, jedan je od ključnih prioriteta Vlade, poručila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović. Dodala je da se to odnosi i na sve aktivnosti u oblasti stimulisanja razvoja inovacija, jer su one jedan od ključnih pokretača privrednog rasta i konkurentnosti.

Šćepanović je saopštila da postoji inicijativa da se kroz zakonski okvir za inovacije harmonizuje način implementacije inovacionih programa.

Ističući značaj sinergijskog djelovanja odnosno umrežavanja programa koji se plasiraju na lokalnom nivou sa programima Fonda za inovacije, Šćepanović je predložila intenziviranje saradnje u ovom domenu.

Smolović je upoznao Šćepanović sa planovima lokalne samouprave, kao i sa razvojnim projektima koje Opština Bijelo Polje namjerava da sprovede u narednom periodu.

On je istakao da, pored projekata koji će doprinijeti daljem razvoju turizma i poljoprivrede za Bijelo Polje, veoma je značajno i pokretanje projekta kreativnog haba u Cerovu.

Smolović je kazao da bi uspostavljanje regionalnog kreativnog haba u Bijelom Polju doprinijelo osnaživanju i afirmaciji kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države, i to u četiri ključna pravca: strateški, infrastrukturno, administrativno i programski.

„Kroz saradnju sa kreativnim sektorom, ovi pogoni obezbijediće otvaranje novih održivih biznisa u kulturi na sjeveru Crne Gore. Nekadašnji vojni kompleks Cerovo identifikovan je kao idealna lokacija za uspostavljanje regionalnog haba, koji će obezbijediti uslove za razvoj širokog spektra aktivnosti – kako u oblasti kreative i inovacija, tako i u oblastima proizvodnje i preduzetništva”, naveo je Smolović.

Šćepanović je ranije danas bila u prilici da pozdravi sve zainteresovane subjekte inovacione djelatnosti, i one koji to tek namjeravaju da postanu, koji su prisustvovali info danu u vezi objavljenog konkursa koji se tiče podrške ranoj fazi razvoja start up-ova.

Šćepanović je održala sastanak i sa predsjednikom NVO Multimedijal Montenegro, Željkom Đukićem, na kojem je bilo riječi o promociji nauke i inovacija, te logističkoj podršci na sjeveru Crne Gore koju bi ova NVO mogla da pruži tokom predstojećeg festivala Dani nauke i inovacija 2022.

Đukić, koji je ujedno i rukovodilac najbolje rangiranog start up projekta prošlogodišnjeg ciklusa podrške ranoj fazi razvoja start up-ova sjever.me, je kazao da je današnja ministarkina posjeta Bijelom Polju prijatno iznenađenje i pokazatelj da postoji odlučnost da se situacija na sjeveru promjeni na bolje.

“Dostupna sredstva za inovativne projekte realno su mala, ali dovoljna za pionirske i prve korake. Nadam se da će Vlada za sljedeću godinu odvojiti značajno više sredstava jer svaki euro koji je uložen u start up na kraju godine u budžet vraća minimum duplo više”, kazao je Đukić.

Đukić je dodao I da izražene migracije sa sjevera ka centralnom i južnom dijelu Crne Gore, ali i inostranstvu doprinjele su da akteri u sektoru inovacija i dgitalizacije svoje ideje razvijaju negdje drugo, a ne u Bijelom Polju, Beranama, Mojkovcu, Pljevljima i drugim sjevernim opštinama. Veoma je malo start up ideja na sjeveru, većina takvih incijativa se razvija u Podgorici, Beogradu, Sarajevu jer takvi centri imaju prije svega veće tržište, kvalitetnije ljudske resurse, infrastrukturu ali i razumjevanje za inovativne ideje.