ISKORISTITE PRAVO ŽALBE/PRIGOVORA!

ISKORISTITE PRAVO ŽALBE/PRIGOVORA!

Prema Zakonu o zaštiti potrošača potrošač ima pravo da podnese prigovor i žalbu trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga.

Prije nego što potrošač podnese prigovor savjet je da se obrati trgovcu usmenim putem i pokuša na taj način ostvariti svoj zahtjev. Ukoliko u tom slučaju ne ostvari svoje pravo potrošač može pristupiti sačinjavanju prigovora/žalbe. Podnose se na papiru ili nekom drugom potrošaču dostupnom trajnom mediju (e-mail, društvene mreže,sms itd.).

ISKORISTITE PRAVO ŽALBE/PRIGOVORA!

Prigovor se podnosi ovlašćenom licu za prijem prigovora u prodajnom objektu ili centrali trgovca. Dužnost je trgovca da na prodajnom mjestu vidno istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora. Preporučuje se da se sačine dva primjerka prigovovora.

Nakon podnošenja prigovora trgovac je dužan da bez odlaganja. Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom. Potrošaču dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje. Samo nepostupanje po navedenim radnjama. Odnosno činjenica da trgovac u roku od osam dana ne odgovori na prigovor predstavlja prekršaj prema Zakonu o zaštiti potrošača.

www.pravapotrosaca.me

Projekat „Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ namijenjen je upoznavanju stanovnika opštine Bijelo Polje sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga

Želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao načinu njihovog ostvarivanja.

Projekat će kroz što jednostavniji i praktičan način predstavlja građanima kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, kao i daje praktične savjete.

Projekat finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE).