Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO o Nacrtu sektorske analize ministarstva Kulture Crne Gore

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO o Nacrtu sektorske analize ministarstva Kulture Crne Gore

U skladu s javnim pozivom, konsultacije s nevladinim organizacijama trajale su 15 dana, zaključno sa 27. julom 2018. godine, a obavljene su organizovanjem konsultativnog sastanka i dostavljanjem komentara i sugestija na Nacrt elektronskim putem.

Konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama održan je 25. jula 2018. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju. Sastanku je prisustvovalo sedam predstavnika nevladinih organizacija: Željko Đukić, NVO Multimedijal Montenegro, Bijelo Polje; Nataša Nelević, NVO Nova, Podgorica; Azra Hrapović, NVO Đakomo Adriatic, Bijelo Polje; Boris Nedović, NVO Centar sjevera, Bijelo Polje; Valentina Stankov, NVO Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Nikšić; Dušan Banjević, NVO CIOFF Crna Gora, Podgorica; Vasilije Rogošić, NVO KUD Aluminijum, Podgorica. Iz Ministarstva kulture bili su prisutni: Dragoljub Janković, načelnik Direkcije za statusna pitanja umjetnika i stručnjaka i državne nagrade, mr Milica Dragićević, samostalna savjetnica I za kulturne politike i implementaciju razvojnih programa i Vera Luburić, samostalna savjetnica III za pokretnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Saopštenje sa sastanka objavljeno je na internet stranici Ministarstva, a dostupno je na o linku.

Predstavnici nevladinih organizacija izrazili su zadovoljstvo kvalitetom i sveobuhvatnošću dokumenta, a iznijeli su i određene predloge kako bi se dodatno akcentovali pojedini segmenti analize ili uvrstile nove pojedinosti, među kojima su: afirmacija mladih, žena, kulturno-umjetničkih društava i festivala, organizacija iz sjevernog regiona Crne Gore, jačanje kapaciteta nevladinih organizacija. Pored toga, predloženo je da se poveća broj projekata koji se planiraju finansirati. Ministarstvo kulture razmotrilo je sve predloge, od kojih su prihvaćeni gotovo svi oni koji su se odnosili na sami Nacrt dokumenta, dok se većina komentara ticala konkursne procedure uspostavljene Zakonom o nevladinim organizacijama i podzakonskim aktima, kao i ranijih konkursa Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću ili redovnih godišnjih konkursa Ministarstva kulture za sufinansiranje projekata na kojima od 2012. godine ne mogu aplicirati nevladine organizacije.

Predstavnik NVO Multimedijal Montenegro istakao je da nema zamjerki na Nacrt, već da je dokument dobro urađen, a sugerisao je da se sljedeće godine u analizi nađu rezultati finansiranih projekata putem konkursa. Ukazao je na nedovoljnu produkciju nevladinog sektora u sferi kulture, zbog čega bi trebalo podsticati razvoj kapaciteta organizacija koje se bave nezavisnom produkcijom. Takođe je istakao da sama aplikativna forma nije jednostavna, posebno za one pojedince i organizacije koje tek započinju svoje djelovanje.

Predstavnik NVO MMNE učestovao  na međuunarodnoj konferenciji mladih lidera koja je održana u Dubrovniku krajem jula 2013. Ovaj događaj je okupio preko 30 mladih koji su aktivni u organizacijama civilnog društva, kroz niz treninga i obuka učesnici su unaprijedili su svoje vještine i kapacitete u oblasti razvoja projektnih ideja, liderstva i međunarodne saradnje.