JAVNI POZIV / EXPERT / ANALIZA TRŽIŠTA U SEKTORU DRVOPRERADE

NVO Multimedijal Montenegro – Bijelo Polje

TRAŽI

Zvanje/ekspert za Istraživanje tržišta i analiza trenutne situacije u sektoru drvoprerade

Za (opis zadatka/uloge) Istraživanje tržišta i analiza trenutne situacije u sektoru drvoprerade

U okviru projekta/programa ‘Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore’’

Koji sprovodi Multimedijal Montenegro a koji finansira Ministarstvo poljoprivrede i ruralog razvoja

Opis posla i minimalni zahtjevi se nalaze ispod.

Molimo Vas da prijavu, koju čine CV,  lista predhodnih poslova I finansijska ponuda, dostavite putem mejla, pošte na sledeću adresu:

 

NVO Multimedijal Montenegro

Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

Tel.: 069 113 114

e-mail: nvommne@gmail.com

Rok za podnošenje 08.09.220

Opis posla

Pozadina i kontekst:

Projekat Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore ima za cilj da poveća razvojne mogućnosti sjevera Crne Gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.

 

Proizvodi će doprinijeti razvoju drvoprerade na sjeveru Crne Gore podizanjem nivoa znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta, razvijanjem novih proizvoda i povećanjem interesovanja šire javnosti / tržišta za proizvode od drveta. Na kraju, kreiraćemo sistematičan i planski pristup ovom sektoru, uz kontinuiran rad na daljem unapređenju sektora drvoprerade, uz povećanje zaposlenosti na sjeveru Crne Gore.

 

Smatramo da je bitno baviti se ovom temom i oblašću jer je obim proizvodnje i stepen finalizacije u sektoru drvoprerade vrlo nizak u poređenju sa količinama drvne mase. To doprinosi povećanom uvozu proizvoda od drveta, umesto domaće proizvodnje, smenjenju prihoda i živosntog standarda stanovništva, jer se stanovništvo bavi mahom iskoproduktivnim i nisko platnim aktivnostima vezanim za obradu drva – sječom i radom u pilanama. Takođe, prisutna je niska konkurentnost drvoprerađivača, posebno u ruralnim područjima, što utiče na razvoj, nisku upošljenost i niske plate na sjeveru Crne Gore.

 

Svrha i cilj:

  • Povećane mogućnosti za razvoj sjevera Crne gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.
  • Utvrditi stanje i mogućnosti razvoja drvoprerade na sjeveru Crne Gore
  • Unaprijediti nivo znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih prozvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta

 

Metodologija i tehnički pristup:  Realizacija istraživačkih aktivnosit na terenu, kroz koje je potrebno  utvrditi i analizirati faktičko stanje u oblasti drvoprerade.

Sprovesti Istraživanje tržišta i analiza trenutne situacije u sektoru drvoprerade, problemi i prepreke, proizvodi, konkurencija, potencijali za prodaju

 

Kroz istraživanje je potrebno Anketirati minimum 20 proizvođača / drvoprerađivača. Nakon toga  uspostaviti preporuke za dizajniran 5 novih proizvoda od drveta.

 

Više pojedinosti je dato u dijelu ispod ’’Aktivnosti i zadaci’’.

’’Aktivnosti i zadaci’’

Od izvršioca posla  se očekuje da ispuni sledeće zadatke:

Zadatak Mjesto Vremenski okvir
Mapirati 20 proizvođača/drvoprerađivača Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 7 dana
Sprovesti Istraživanje tržišta i analiza trenutne situacije u sektoru drvoprerade, problemi i prepreke, proizvodi, konkurencija, potencijali za prodaju

 

Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 15 dana
Anketirati minimum 20 proizvođača / drvoprerađivača Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 8 dana
toga  uspostaviti preporuke za dizajniran 5 novih proizvoda od drveta.

 

Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 15 dana
Ukupni radni dani 45 dana

 

 

 

Ključni produkti i vremenski okvir  

Od izvršioca posla  se očekuje da sledeće ključne produkte isporuče u navedenom okvirnom vremenskom okviru:

Produkt Rok
1.       Sve nabrojane stavke iz kolone aktivnosti 45 dana
2.
3.

 

Menadžment i organizacija  

Menadžment : NVO Multimedijal Montenegro će izvršiti superviziju rada angažovanog eksperta.

Organizacija: Ako se angažuje više odjedne osobe za zadatak (kao tim pojedinaca), naknada za svakog će biti pregovarana u zavisnosti od njihove kvalifikacije, obim posla koji se traži od svakog izvršioca posal i trajanja njihovog angažovanja.

Raspored: Ovaj angažman počinje 10.09.2020 rok za završetak 25.11.2020

Minimalni zahtjevi:

  • Najmanje 2 godina iskustva u šumarstva ili drvoprerade
  • Najmanje 2 godina iskustva u oblasti sprovođenja mapiranja ili istraživanja
  • Prethodno iskustvo u mapiranju ili sprovođenju istraživanja
  • Znanje o potrebama tržišta u sektoru drvoprerade
  • Dobre komunikacijske sposobnosti;

Budžet i naknade

Od kandidata se traži da podnesu svoju finansijsku ponudu koja se sastoji od naknade zapružene usluge.

Naknada se može smanjiti ako zadaci / isporučioci nijesu ispunjeni zahtijevanim standardom. U slučaju ozbiljnog nezadovoljstva radom konsultanta ugovor se može prekinuti u skladu sa  procedurom NVO MMNE  u takvim stvarima i kako je navedeno u ugovoru.

 

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me