JAVNI POZIV – EXPERT za izradu mjera zaštite na radu u građevini

NVO Multimedijal Montenegro – Bijelo Polje

TRAŽI 

Zvanje/ekspert za potrebe razvoja priručnika sa mjerama zaštite na radu u sektoru građevine

 

Za (opis zadatka/uloge) Analiza podataka iz sprovedenog terenskog istraživanja I izrada priručnika sa mjerama zaštite na radu u građevinarstvu

U okviru projekta/programa “Građevina bez povreda  prepoznaje“

Koji sprovodi Multimedijal Montenegro a koji finansira Ministarstva rada i socijalnog staranja

Opis posla i minimalni zahtjevi se nalaze ispod.

Molimo Vas da prijavu, koju čine:  Kopija Lične karte, Kopija diplome kao dokaz stručne spreme, CV, Spisak reference I Finansijsku NETO ponudu dostavite putem mejla, pošte na sledeću adresu:

 

NVO Multimedijal Montenegro

Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

Tel.: 069 113 114

e-mail: nvommne@gmail.com

Rok za podnošenje 10.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

Opis posla

Pozadina i kontekst:

Projekat Građevina bez povreda  prepoznaje izazov koji je poznat široj javnosti, to je zapravo nedovoljno razvijena svijest građana i zaposlenih u sektoru građevine o važnosti zaštite na radu i upotrebe zaštitne opreme. Crnogorska javnost je upoznata sa velikim brojem povreda i smrtnih slučajeva prilikom obavljanja poslova u  sektoru građevine koji statistički broji najeći broj povreda, kolektivnih povreda i smrtnih slučajeva upravo iz razloga što se u dovoljnoj mjeri ne koriste zaštitna oprema i preventivne mjere propisane zakonskim  i podzakonskim aktima.

Predhodnih godina dostupni su  pokazatelji  napretka u broju smanjenja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. U odnosu na 2008. godinu kada je bio najveći broj povreda na radu, 70,  za 10 godina se za 64% smanjio taj  broj te ih je u toku prošle godine zabilježeno 27 od toga  7 smrtnih slučajeva i 20 teških povred, i dalje je najveći broj povreda u građevinskom sektoru. Naime, prošle godine od 7 smrtnih slučajeva četiri su se desila u oblasti u građevinarstva i tri u drvnoj industriji.

 

 

Domaća ukupna statistika raspolaže sa sledećim podacima:

 

Prema poslednjim raspoloživim podacima MONSTAT-a, u Crnoj Gori živi 619,200 stanovnika od čega 306,000 čine muškarci, a 313,200 žene.

U četvrtom kvartalu 2015. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva (starosti 15 godina i više) bilo je 267,600 od kojih je 219,800 ili 82,1% zaposlenih i 47,800 ili 17,9% nezaposlenih lica. Stopa aktivnosti (15+) za četvrti kvartal 2015. godine, bila je 53,5%, stopa zaposlenosti je 43,9% i stopa nezaposlenosti je 17,9%.

Gledano prema regionima, u Središnjem regionu je zaposlen najveći broj lica 118,500 dok je u Primorskom 58,100 a u Sjevernom 43,300.

Prema sektorima djelatnosti, zaposlenih koji rade u uslužnim djelatnostima ima 164,000 ili 74,6% (od čega najviše u okviru Trgovine na veliko i malo, opravka 46,000 ili 21,1%), zatim u nepoljoprivrednim zanimanjima 38,300 ili 17,4% i u poljoprivrednim djelatnostima 17,500 ili 8%.

U pogledu statusa zaposlenja, 171,800 ili 78,1% čine zaposleni, 43,600 ili 19,8% samozaposleni i oko 4,500 ili 2% porodični.

Od ukupnog broja zaposlenih (219,800) 206,200 ili 93,7% radi sa punim radnim vremenom, dok njih 13,800 ili 6,3% radnim vremenom kraćim od punog.

Prema vrsti ugovora, najveći broj zaposlenih ima pisani ugovor sa poslodavcem 164,700 ili 95,9%, usmeni dogovor sa poslodavcem ima 4,300 ili 2,5%, a 2,800 ili 1,6% lica nema ugovor sa poslodavcem.

 

 

U posljednjih pet godina bilo je 139 povreda na radu, od čega 34 smrtne, 99 teških i šest kolektivnih povreda na radu, dok su od početka ove godine zabilježena dva smrtna slučaja.

 

U posljednjih 10 godina ukupan broj povreda smanjen 61,43 odsto, dok je broj smrtnih slučajeva smanjen za 41,67 odsto. Po statistici iz prošle godine, 44 odsto povreda na radu se desilo zbog pada sa visine, a u 17 odsto slučajeva uzrok je bio strujni udar. Uzroci stradanja obično su nepažnja, nedostatak koncentracije i nekorišćenje zaštitne opreme, ali ima i primjera da su poslodavci platili visoke odštete.

 

Primjetno je angažovanje radnika koji nijesu osposobljeni za bezbjedan rad, prvenstveno za rad na visini, i da kod kojih nije izvršena prethodna provjera zdravstvene sposobnosti. Veoma se često dešava da, iako poslodavac obezbijedi kolektivne mjere zaštite (propisno postavljene skele, kao i zaštitne ograde na njima) ipak dolazi do pada zbog nekorišćenja sredstava i opreme lične zaštite na radu (zaštitnih pojaseva ili opasača) od strane zaposlenih.

 

Najčešći uzrok povreda na radu: neprimjenjivanje mjera zaštite i zdravlja na radu (pad sa visine ili u dubinu, udar električne struje, udar/ prignječenje trupca), angažovanje lica koja nijesu osposobljena za bezbjedan rad na poslovima koje obavljaju i kod kojih nije izvršena prethodna provjera zdravstvene sposobnosti, dotrajalost sredstava za rad, kao i upotreba istih bez prethodnog pregleda i ispitivanja, odnosno bez pribavljenih stručnih nalaza od ovlašćenih organizacija za poslove zaštite i zdravlja na radu dok je u posljednje vrijeme sve veći broj povreda uzrokovanih i nepridržavanjem mjera od zaposlenih.

 

Kada je riječ o propisima, oni su u cjelini usklađeni sa propisima EU. – Implementacija Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, je pored ostalog i zatvarajuće mjerilo za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, koje će u narednom periodu biti izazov. Od 2008. do 2019. godine ukupan broj povreda na radu je smanjen za 61,43 odsto (smanjenje smrtnih povreda je 41,67 odsto, a teških povreda na radu 64,91 odsto), što predstavlja značajno poboljšanje kada je riječ o implementaciji propisa iz zaštite i zdravlja na radu

 

Svaki poslodavac shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, a saglasno prirodi djelatnosti, broju zaposlenih, organizaciji i načinu rada, dužan da uređuje mjere zaštite i način njihovog sprovođenja, a naročito prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, način utvrđivanja i provjere zdravstvenog stanja zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i drugih zaposlenih, kao i način osposobljavanja i provjere osposobljenosti zaposlenih za bezbjedan rad i korišćenje sredstava i opreme lične zaštite na radu.

 

– Najčešći problem, koji vidimo na terenu, je angažovanje radnika koji nijesu osposobljeni za bezbjedan rad, prvenstveno za rad na visini, i kod kojih nije izvršena prethodna provjera zdravstvene sposobnosti. Uobičajeni uzroci povreda na gradilištima su neobezbijeđena visina i nekorišćenje sredstava za zaštitu. Veoma se često dešava da, iako poslodavac obezbijedi kolektivne mjere zaštite (propisno postavljene skele, kao i zaštitne ograde na njima) ipak dolazi do pada zbog nekorišćenja sredstava i opreme lične zaštite na radu (zaštitnih pojaseva ili opasača) od zaposlenih. Brojna istraživanja sprovedena u prethodnom periodu, kao i Studija sprovođenja zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori,  pokazuju nedostatak edukacije na svim nivoima, kako kod poslodavaca tako i kod zaposlenih. Neophodno podizanje javne svijesti o važnosti ove teme.

 

Važno je da zaposleni i poslodavci budu upoznati sa svojim pravima i obavezama. Bitno je da svaki zaposleni zna da ima pravo da odbije rad ukoliko nije upoznat sa opasnostima ili štetnostima koje bi mogle da ugroze njegovo zdravlje i bezbjednost. Takođe je važno da svako stručno lice, zaposleno kod poslodavca, zna da ima pravo da predloži mjeru zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenih.

 

Kada su poslodavci u pitanju, najvažnije je da oni shvate da ulaganje u zaštitu i zdravlje svojih zaposlenih nije biznis barijera, već ulaganje u najvažniji kapital svake kompanije, što ih čini prepoznatim, društveno odgovornim, ali i konkurentnim i poželjnim poslodavcem.

 

Neophodno je da svi građani budu upoznati s činjenicom da neprimjenjivanje mjera zaštite i saniranje štete izazvane na taj način, predstavlja ogroman trošak koji se zbog nečije neodgovornosti plaća iz zajedničkog budžeta, što čini oko četiri odsto bruto društvenog proizvoda . Ono što je najskuplje, gubitak nečijeg života, gubitak člana porodice, koji se ne može ni na kakav način nadoknaditi.

 

Svrha i cilj:

  • Opšti cilj: Povećana svijest građana o značaju zaštite na radu, upotrebe zaštitne opreme, smanjen broj povreda i smrtnih slučajeva prilikom rada u sektoru građevine.

 

                              Specifični ciljevi:

 

  1. Veća informisanost građana o značaju primjene propisa iz oblasti zaštite na radu u sektoru građevine
  2. Smanjen broj povreda i smrtnih slučajea na radu u sektoru građevine
  3. Veća upotreba zaštitne opreme i primjena zakonskih propisa u sektoru građevine

 

Metodologija i tehnički pristup:  Istraživački i Analitički pristup koji će proizvesti priručnik sa mjerama zaštite na radu u građevinarstvu,  koji će biti dostupan zainteresovanoj javnosti u štampanom i elektronskom obilku.  Cilj priručnika je da informiše zaposlene u sektoru građevinarstva, opštinske državne međunarodne i druge institucije o mjerama u oblasti zašte na radu u građavinarstvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više pojedinosti je dato u dijelu ispod ’’Aktivnosti i zadaci’’.

’’Aktivnosti i zadaci’’

Od izvršioca posla  se očekuje da ispuni sledeće zadatke:

Zadatak Mjesto Vremenski okvir
Analiza  30 upitnika Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 5 dana
Izrada teksta za mjerama zaštite na radu u građevinarstvu na minimum 30 strana A4 formata veličine slova 11

 

Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 20 dana
Ukupni radni dani 25 dana

 

 

 

Ključni produkti i vremenski okvir  

Od izvršioca posla  se očekuje da sledeće ključne produkte isporuče u navedenom okvirnom vremenskom okviru:

Produkt Rok
1.       Sve nabrojane stavke iz kolone aktivnosti 25 dana
2.
3.

 

Menadžment i organizacija  

Menadžment : NVO Multimedijal Montenegro će izvršiti superviziju rada angažovanog eksperta.

Organizacija: Ako se angažuje više odjedne osobe za zadatak (kao tim pojedinaca), naknada za svakog će biti pregovarana u zavisnosti od njihove kvalifikacije, obim posla koji se traži od svakog izvršioca posal i trajanja njihovog angažovanja.

Raspored: Ovaj angažman počinje 10.11.2020 rok za završetak 05.12.2020

 

 

Minimalni zahtjevi:

  • Najmanje 2 godina iskustva u oblasti zaštite na radu
  • Najmanje 1 sličan aganžman i izradi mjera, preporuka i publikacija
  • Prethodno iskustvo u izradi publikacija
  • Znanje o zakonskim normativima u oblasti rada i zaštite na radu

Budžet i naknade

Od kandidata se traži da podnesu svoju finansijsku ponudu koja se sastoji od naknade zapružene usluge.

Naknada se može smanjiti ako zadaci / isporučioci nijesu ispunjeni zahtijevanim standardom. U slučaju ozbiljnog nezadovoljstva radom konsultanta ugovor se može prekinuti u skladu sa  procedurom NVO MMNE  u takvim stvarima i kako je navedeno u ugovoru.

 

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me