JAVNI POZIV OSOBAMA SA INVALIDITETOM ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROJEKTA

JAVNI POZIV OSOBAMA SA INVALIDITETOM ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROJEKTA ““NOVI PRISTUP ZAPOŠLJAVNJA OSOBA SA INVALIDITETOM”

 Obavještavamo nezaposlena lica sa invaliditetom iz Bijelog Polja i Berana koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje starosne dobi između 18 I 45 godina I to lica koja imaju umjereni i lakši invaliditet bez psihičkih oštećenja pri tom minimum završenu srednju školu I elementarno poznavanje rada na računaru da prijave kod svojih savjetodavaca I učestvuju u realizaciji projekta “Novi pristup zapošljavnja osoba sa invaliditetom”

U projekat će biti uključeno 8 lica. Oni će u trajanju od 3 mjeseca proći niz interesantnih I inovativnih obuka iz oblasti Multimedijalne produkcije (Grafički dizajn, Priprema za štampu, Video produkcija), Zarada preko internet platformi (Youtube monetizacija, Drop Shipping), Internet marketing (facebook I instagram promotivni alati, Google AdWords, Payoneer procesuiranje kartica). OSI uključene u projekat će tokom 3 mjeseca imati I praktičnu obuku kroz koju će naučiti sledeće: Izrada loga, Štampa izrađenog dizajna, Izrada kratkog video klipa, Objavljivanje materijala na Youtube platformi, Fotografisanje predmeta, objekata i ljudi. Uspostavljanje DropShipping naloga

Tokom trajanja obuke u vremenu od 3 mjeseca 8 OSI uključenih u realizaciju projekta će primati nadoknadu u iznosu od 115.95 eura. Nakon obuke 5 OSI koje uspješno završe tromjesečnu obuku će biti zapošljeni po ugovoru o radu na period od 6 mjeseci sa mjesečnom bruto zaradom u iznosu od 455 eura. Nakon isteka 6 mjeseci za minimum 3 OSI ugovor o radu će biti produžen na period od 9 mjeseci.

Projekat “Novi pristup zapošljavnja osoba sa invaliditetom”  podržan je od strane Zavoda za zapošljavanje u okviru grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.