JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE EXPERTA / MJERE I PREPORUKE U DRVOPRERADI

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE EXPERTA / MJERE I PREPORUKE U DRVOPRERADI

 

NVO Multimedijal Montenegro – Bijelo Polje

TRAŽI

Zvanje/ekspert za Razvijanje preporuka I mjera za dalji razvoj drvoprerađivačke industrije na sjeveru Crne Gore

Za (opis zadatka/uloge) Razvoj preporuka I mjera

U okviru projekta/programa ‘Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore’’

Koji sprovodi Multimedijal Montenegro a koji finansira Ministarstvo poljoprivrede i ruralog razvoja

Opis posla i minimalni zahtjevi se nalaze ispod.

Molimo Vas da prijavu, koju čine CV,  lista predhodnih poslova I finansijska ponuda, dostavite putem mejla, pošte na sledeću adresu:

 

NVO Multimedijal Montenegro

Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

Tel.: 069 113 114

e-mail: nvommne@gmail.com

Rok za podnošenje 08.09.220

Opis posla

Pozadina i kontekst:

Projekat Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore ima za cilj da poveća razvojne mogućnosti sjevera Crne Gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.

 

Proizvodi će doprinijeti razvoju drvoprerade na sjeveru Crne Gore podizanjem nivoa znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta, razvijanjem novih proizvoda i povećanjem interesovanja šire javnosti / tržišta za proizvode od drveta. Na kraju, kreiraćemo sistematičan i planski pristup ovom sektoru, uz kontinuiran rad na daljem unapređenju sektora drvoprerade, uz povećanje zaposlenosti na sjeveru Crne Gore.

 

Smatramo da je bitno baviti se ovom temom i oblašću jer je obim proizvodnje i stepen finalizacije u sektoru drvoprerade vrlo nizak u poređenju sa količinama drvne mase. To doprinosi povećanom uvozu proizvoda od drveta, umesto domaće proizvodnje, smenjenju prihoda i živosntog standarda stanovništva, jer se stanovništvo bavi mahom iskoproduktivnim i nisko platnim aktivnostima vezanim za obradu drva – sječom i radom u pilanama. Takođe, prisutna je niska konkurentnost drvoprerađivača, posebno u ruralnim područjima, što utiče na razvoj, nisku upošljenost i niske plate na sjeveru Crne Gore.

 

Svrha i cilj:

  • Povećane mogućnosti za razvoj sjevera Crne gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.
  • Krerirane mogućnosti za sistematičan i kontinuiran rad na unaprijeđenju sektora drvoprerade, povećanje zaposlenosti i razvoju sjevera Crne Gore
  • Unaprijediti nivo znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih prozvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta

 

Metodologija i tehnički pristup:

Istraživački I analitički pristup kroz istraživanje I analizu generisanih podataka. Radi kreriranja mogućnosti za sistematičan i kontinuiran rad na unaprijeđenju sektora drvoprerade, povećanje zaposlenosti i razvoju sjevera Crne Gore, Izraditi set mjera i preporuka za dalje unapređenje drvopreračivače industrije, potencijalima, novim proizvodima i načinima za osvajanje tržišta

 

 

Više pojedinosti je dato u dijelu ispod ’’Aktivnosti i zadaci’’.

’’Aktivnosti i zadaci’’

Od izvršioca posla  se očekuje da ispuni sledeće zadatke:

Zadatak Mjesto Vremenski okvir
Sakupljanje relevantnih podataka od institucija i pojedinaca.

 

Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 30 dana
Sastanci sa predstavnicima ciljne grupe i nadležnih institucija.

 

Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 30 dana
Obrada i analiza podataka.

 

Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 30 dana
Izrada dokumenta: Preporuke i mjera za dalji razvoj drvoprerađivačke industrije na sjeveru Crne Gore.

 

 

Bijelo Polje, Berane, Mojkovac 20 dana
Ukupni radni dani 110 dana

 

 

 

 

Ključni produkti i vremenski okvir  

Od izvršioca posla  se očekuje da sledeće ključne produkte isporuče u navedenom okvirnom vremenskom okviru:

Produkt Rok
1.       Sve nabrojane stavke iz kolone aktivnosti 110 dana
2.
3.

 

Menadžment i organizacija  

Menadžment : NVO Multimedijal Montenegro će izvršiti superviziju rada angažovanog eksperta.

Organizacija: Ako se angažuje više odjedne osobe za zadatak (kao tim pojedinaca), naknada za svakog će biti pregovarana u zavisnosti od njihove kvalifikacije, obim posla koji se traži od svakog izvršioca posal i trajanja njihovog angažovanja.

Raspored: Ovaj angažman počinje 10.09.2020 rok za završetak 15.01.2020

Minimalni zahtjevi:

  • Najmanje 2 godina iskustva u šumarstva ili drvoprerade
  • Najmanje 2 godina iskustva u oblasti sprovođenja mapiranja ili istraživanja
  • Prethodno iskustvo u mapiranju ili sprovođenju istraživanja i zrade dokumenata
  • Znanje o potrebama tržišta u sektoru drvoprerade
  • Dobre komunikacijske sposobnosti;

Budžet i naknade

Od kandidata se traži da podnesu svoju finansijsku ponudu koja se sastoji od naknade zapružene usluge.

Naknada se može smanjiti ako zadaci / isporučioci nijesu ispunjeni zahtijevanim standardom. U slučaju ozbiljnog nezadovoljstva radom konsultanta ugovor se može prekinuti u skladu sa procedurom NVO MMNE  u takvim stvarima i kako je navedeno u ugovoru.

 

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me