JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE / Izrada web sajta

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
Bijelo Polje,
02.09.2020

NVO Multimedijal Montenegro u okviru projekta ‘Valorizacija drvnoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore’’, finansiran od strane MInistarstva poljoprivrede I ruralnog rayvoja Crne Gore, vrši nabavku usluga izrade web sajta za potrebe prezentacije projekta.

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

• Specifikacija usluge
1. Izrada web sajta na nekoj od dostupnih platformi, wordpress ili joomla sa uspostavljenom bazom podataka I inicijalnim rasporedom izgleda I insertovanjem grafičkih, teksutalnih I drugih multimedijalnih sadržaja

Napomena: Poželjno je da web sajt izgleda moderno i estetski sofisticiran

Kriterijum odabira ponude:
U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanj ponuda, evaluciona komisija izvršiće odabir ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

Način dostavljanja ponude:
Ponude se dostavljaju na e-mail: mmne.me@gmail.com ili adresu: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana
Rok za dostavljanje ponuda ističe 08.09.2020 Zaključno sa 14h

Obavještenje o odabiru ponude:
U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od stane Komisije za odabir ponude. Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka odabira najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.
U ime NVO Multimedijal Montenegro
Željko Đukić – Predsjednik
________________________
Adresa: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje
www.mmne.me