JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – SPROVOĐENJE KAMPANJE

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Bijelo Polje,

18.09.2020

 

NVO Multimedijal Montenegro u okviru projekta “Promovisanje modela odgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju’’, finansiran od strane MInistarstva saobraćaja I pomorstva Crne Gore, vrši nabavku usluga sprovođenja internet kampanje na društvenim mrežama facebook i instagram i google ads.

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

  • Specifikacija usluge
  1. Usluga sprovođenja internet kampanje na društvenim mrežama facebook i instagram i google ads. Neophodne su usluge sprovođenja internet kampanje na socijalnim mrežama facebook, instagram i googleAds u trajanju od 3 mjeseca

 

Napomena: Poželjno je da kampanja bude fokusirna na mlade uzrasta od 13 do 30 godina

 

Kriterijum odabira ponude:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanj ponuda, evaluciona komisija izvršiće odabir ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: mmne.me@gmail.com  ili adresu: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

 

Rok  za dostavljanje ponuda je 7 dana

Rok za dostavljanje ponuda ističe 24.09.2020 Zaključno sa 14h

 

Obavještenje o odabiru ponude:

U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od stane Komisije za odabir ponude.  Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka odabira najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me