JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

U današnjem svijetu dostojanstven život je praktično nezamisliv bez prava na slobodno kretanje. Da bi se ovo osnovno ljudsko pravo ostvarilo neophodno je prije svega obezbijediti pristupačnost saobraćaja osobama sa invaliditetom. Da li se i kolikoj mjeri u našoj državi radi na tome možemo vidjeti po tome što cjelokupna saobraćajna infrastruktura nije prilagođena i namijenjena osobama sa raznim vrstama invaliditeta.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Naši sugrađani sa oštećenim vidom. Svakodnevno na postojećoj saobraćajnoj infrastrukturi nailaze na niz prepreka i barijera koje im onemogućavaju samostalno i bezbijedno kretanje. Trotoari se često koriste kao parking mesta. Što osobe sa oštećenim vidom primorava da stupe na kolovoz kako bi ih zaobišli. To su situacije u kojima moraju da se oslone na sluh ne bi li čuli da li u tom trenutku prolazi neko motorno vozilo. Takođe je česta pojava da nesavjesni (prije bi se reklo bahati) vozači zaustavljaju ili parkiraju vozila na samom pešačkom prelazu što takođe otežava njihovo kretanje.

Za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica ili pomoću drugih pomagala veliki problem predstavljaju visoki trotorari, visokopodni autobusi itd. Ako pogledamo kako su uređeni prilazi i ulazi u javne ustanove kao što su škole, fakulteti, domovi zdravlja, bolnice, javna i komunalna preduzeća itd. primijetićemo da u većini slučajava ne postoje rampe, držači i sl., koje bi omogućile  pristupačnost osobama sa invaliditetom tim ustanovama.

Svakako nam je neophodan drugačiji pristup saobraćajnom obilkovanju prostora, a posebno za osobe za invaliditetom. Imajući u vidu sve probleme sa kojima se susreću svakodnevno u saobraćaju.

U cilju povećanja dostupnosti i položaja osoba sa invaliditetom napravljen je dokumentarni film. Koji će kroz kvalitetne kadrove i relevantne sagovrnike sigurno uspjeti da propudi svijest kod ljudi o ovom problemu.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja. Javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom. Uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše. Korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.