KOLIKO STARIJI USPIJEVAJU DA ISPRATE GALOPIRAJUĆU DIGITALIZACIJU ŽIVOTA?

KOLIKO STARIJI USPIJEVAJU DA ISPRATE GALOPIRAJUĆU DIGITALIZACIJU ŽIVOTA?

Digitalizacija svih segmenata društva više nije samo predmet odluke. To je i činjenica koja je važna i sa kojom se jedno društvo suočava na svakom koraku. Digitalizacija mijenja živote građana tako što mijenja način na koji rade i obavljaju svakodnevne zadatke.

Moderno doba sa uređajima poput kompjutera ili pametnog telefona omogućilo je da danas od kuće, iz kafane, dok se rekreiramo, možemo da platimo račune. Da plaćamo porez, da zakažemo pregled kod ljekara, da dobijemo elektronski recept. Da provjerimo da li apoteka ima lijek, organizujemo putovanje, naručimo hranu, kućne potrepštine.

KOLIKO STARIJI USPIJEVAJU DA ISPRATE GALOPIRAJUĆU DIGITALIZACIJU ŽIVOTA?

Nego, pitanje je koliko stariji ljudi uspijevaju da isprate galopirajuću digitalizaciju života?

Većina starijih ima i dalje telefon na tipke. Za njih je komplikovano da koriste mobilne telefone nove generacije iz razloga da nešto ne pokvare i samim tim izazovu veliku štetu. Biti penzioner u digitalnom dobu u Crnoj Gori u kojoj se sve češće osnovne životne potrebe ispunjavanju sa par klikova na kompjuteru ili telefonu, nije nimalo lako. Veliki razlog tome je, što oni još uvijek nijesu svjesni i nijesu upoznati sa novim tehnologijama koje im pružaju neograničene mogućnosti. Pa samim tim i ne mogu da ovladaju vještinama.

Kada govorimo o kategorijama stanovništva koje se često navode kao grupa pod rizikom, starije osobe (65+) spadaju u jednu od kategorija pod najvećim rizikom od digitalne isključenosti. Ukoliko se uz razvoj digitalne tehnologije o ovoj grupi ne bude vodilo računa i o pravu starijih osoba da budu digitalno informisane, digitalno edukovane i digitalno uključene, ova grupa će ostati bez mnogih prava koja im pripada.

Ovaj projekat je namijenjen digitalnom opismenjavanju starijih. To jeste njihovoj edukaciji i stvaranju uslova da budu u mogućnosti da koriste elektronske servise i završavaju sve svoje obaveze iz udobnosti doma.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva javne uprave, a sprovodi ga NVO Multimedijal Montenegro.