Konferencija “Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”

U cilju povećanja svijesti građana o značaju zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu, te smanjenju broja povreda prilikom upotrebe poljoprivrednih mašina, sredstava i uređaja, nevladina organizacija Multimedijal Montenegro pokrenula je novi projekat “Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”.

Povrede na radu ovim oblastima su jako česte, a prema podacima Inspekcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u 2018. godini zabilježene su i dvije izuzetno teške u oblasti šumarstva i jedna u oblasti poljoprivrede, što je navelo članove NVO Multimedijal Montenegro da učine nešto kako bi se broj povreda sveo na minimum.

“Riječ je o inovativnom projektu i mislim da je ovo jedan od prvih iz ove oblasti koji se realizuje na sjeveru Crne Gore. Svjesni smo da često dolazi do povreda, posebno u šumi, ali i u poljoprivredi, a jedan broj takvih događaja bude sa smrtnim epilogom. Zato želimo da ovim  projektom, a u saradnji sa državnim institucijama, utičemo na smanjenje broj povreda u poljoprivredi i šumarstvu, a samim tim i na smanjenje broja smrtnih slučajeva”, kazao je predsjednik NVO Multimedijal Montenegro, Željko Đukić.

Kako je saopštio na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u hotelu “Franca”, projekat će trajati sedam mjeseci, a kroz istraživanje, medijsku kampanju i set drugih aktivnosti, pokušaće da ukažu građanima na neophodnost i važnost zaštite na radu.

“Narednih 30 dana ćemo na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac, vršiti istraživanje i to kroz direktnu komunikaciju sa poljoprivrednim proizvođačima i građanima koji se bave šumarstvom, kako bi od njih dobili informacije o povredama koje su njih zadesile, ali i kako bi saznali koji su to razlozi zbog kojih najčešće dolazi do povreda. Planiramo i da angažujemo eksperta koji će nam pomoći da izradimo publikaciju, koju ćemo predtsaviti javnosti, a pokrenućemo i medijsku kampanju, kako bi informisali širu javnost o značaju mjera zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, pojasnio je Đukić.

On je napomenuo da je ovaj projekat dobra uvertira za  veće, međunarodne projkete, zahvaljujući kojima bi mogla da se obezbijede sredstva za kupovinu određene opreme za poljoprivrednike i šumare.

Načelnica Direkcija za poslove zaštite i zdravlja na radu, pri Ministasrtvu rada i socijalnog staranja, Danijela Šuković, istakla je da je riječ o jako kvalitetnom projektu, koji je i najbolje rangiran na javnom konkursu za oblast zaštite i zdravlja na radu, za koji je budžetom za 2019. godinu obezbijeđeno 120 hiljada eura.

„Na javni konkurs se prijavilo osam nevladinih organizacija iz Crne Gore, a mi smo ovim javnim konkursom akcentovali da se projekti odnose na  posebne kategorije lica u Crnoj Gori, odnosno na lica mlađa od 18 godine, trudnice, porodilje, dojilje i lica sa invaliditetom. Od osam nevladinih organizacija koje su podnijele prijavu, Komisija za raspodjelu sredstava u ovoj oblasti, sedam nevladinih organizacija odredila je kao nevladin sektor koji će da se bavi pitanjem zaštite i zdravlja na radu u ovoj godini. Od tih sedam, NVO Multimedijal Montenegro bila je najbolje rangirana i ono što je jako važno jeste da je vrlo interesantna oblast  oblast poljoprivrede i šumarstva, jer se upravo u tim oblastima najčešće dešavaju povrede“, kazala je  Šuković.

Na važnost projekta danas je ukazao i potpredjsednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović, koji je istakao da je poljoprivreda jedna od primarnih  razvojnih grana privrede u našoj opštini.

„A upravo iz toga razloga ćemo nastaviti da pružamo podršku našim poljoprivrednicima kroz niz podsticajnih mjera, ali i kroz saradnju sa civilnim sektorom“, kazao je Bećirović.

Jasmin Ćorović iz Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj istakao je danas da postoji mogućnost da prilikom izrade Programa podsticajnih mjera za sveukupni razvoj našeg sela, definišu mjeru podrške koja se upravo tiče zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu.

„Kojom bi doprinijeli sveukupnoj zaštiti poljoprivrednih proizvođača, a povećali i samu bezbjednost ljudi koji se bave poljoprivredom i šumarstvom“, dodao je Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.

Prezentaciji projekta“Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu” prisutvovao je veliki broj poljoprivrednika, a kako je naveo Božidar Pule Šutović, predstavnik Udruženja poljoprivrednih proizvođača organskih proizvoda, svaki vid zaštite i podrške im znači.

„Mi se sami snalazmo oko mašina, a značilo bi nama kada bi mogli da nam obezbijede pomoć u nabavci opreme, poput šljemova i zaštinih odijela, kako bi se osigurali“, kazao je Božidar Pule Šutović.

U 2018. godini u Crnoj Gori je na radu povrijeđeno 1.199 osoba, od čega u Bijelom
Polju 113.

Poslije građevinarstva, najveći broj smrtnih slučajeva ili kolektivnih povreda je u oblasti
poljoprivrede i šumarstva.

To je, na konferenciji za medije “Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, kazala Danijela Šuković, načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Najviše povrijeđenih je u Podgorici, a slijede Nikšić i Bijelo Polje. „Međutim, taj broj se odnosi samo na prijavljene povrede na radu Fondu za zdravstveno
osiguranje. Taj fond podatke o povredama na radu dostavlja našem ministarstvu“, rekla je Šuković.
Ona je pojasnila da se Zakon o zaštiti zdravlja odnosi samo na zaposlene.
„Na one koji rade na crno zakon se ne odnosi. Uviđaj prilikom povrede sa smrtnim
ishodom moraju da obavljaju inspektori rada, odnosno inspektori za zaštitu zdravlja, ali
samo u situacijama kada strada, teško se povrijedi radnik, ili je u pitanju kolektivna
povreda na radu zaposlenih. Na ostale se zakon ne za odnosi“, pojasnila je ona.
Inspektor rada i koordinator poslova zaštite zdravlja na radu u Crnoj Gori, Zlatko Popović, rekao je da svi koji se bave ovom oblašću moraju da vode računa o tome da, pored podizanja svijesti poljopoprivrednika i onih koji se bave eksploatacijom šume, budu registrovani.
„Zaposleni ima pravo na zaštitu samo ako radi kod pravnog lica. Tek kada je registrovan i obavlja djelatnost u skladu sa propisima, on zaključuje ugovor o radu i onda ta osoba ima pravo na zaštitu zdravlja na radu“, kazao je on.
Ranko Kankaraš iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja rekao je da projektom žele kroz zajednički rad da pojačaju svijest i utiču na ljude da ozbiljnije shvate situaciju.

„Samo u Bjelom Polju smo prošle godine imali dva smrtna slučaja, a ljudi su radili sektoru šumarstva. Ako stvarno želimo pomognemo da se poveća zaštita na radu, onda je potrebno te ljude i preduzeća koja se bave tim poslovima stimulisati na neki način da nabave zaštitnu opremu, naročito onu koja je potrebna da bi se spriječile povrede“,
rekao je on.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović, kazao je da zabrinjava što veliki
broj osoba djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu obavlja u svojoj režiji.
„Sugerisao sam da se dođe i do tih zaposlenih, da ih informišemo o njihovim benefitima,
da ih informišemo koje su njihove obaveze i šta je dobro za njih kako bi se zaštitili. Uži
član moje porodice je prije nekoliko godina stradao, a da je imao saznanja o zaštiti na
radu možda bi danas bio živ“, rekao je Bećirović.
Sekretar Sekretarijata za ruralni razvoj Opstine Bijelo Polje, Jasmin Ćorović, rekao je da
su sa lokalnog nivoa spremni da izdvoje sredstva kako bi poljoprivredne proizvođače
zaštitili na radu.Policijski inspektor za saobraćaj Srđan Šćekić naveo je primjer kada je prije par mjeseci stradao traktorista, da bi se utvrdilo da je imao 2.47 promila alkohola u krvi. On je predložio da vlasnici firmi gdje su brente, bageri i 

buldožeri, radnike testiraju na alkohol.
Željko Đukić, predsjednik NVO “Multimedijal Montenegro”, koji je i koordinator projekta,
rekao je da im je ciljna grupa 1.500 poljoprivrednih proizvođača i građana koji se bave
šumskim djetnostima sa teritorija opština Bijelo Polje, Mojkovac i Berane.
„Angažovaćemo i eksperta za zaštitu na radu u poljoprivredi i šumarstvu koji izraditi
priručnik, a mi ćemo ga odštampati u 1.500 primjeraka i distribiurati onima kojima je
potreban. Izradićemo i veb sajt na kojem će sve što smo radili biti dostupno. Nadam se
da ćemo projektom, koji će trajati šest mjeseci, obuhvatiti 4.500 osoba. Progragmom će
široj javnosti biti predstavljen značaj upotrebe zaštitne opreme i opreznog rukovanja
mašinama i mehanizacijom u poljoprivredi i šumarstvu i kroz to očekujemo da će se
smanjiti broj povreda i smrtnih slučajeva“, rekao je Đukić.