Konkurs za EXPERTA na projektu „ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU“

POZIVAMO SVE POGODNE KANDIDATE DA SE PRIJAVE ZA POZICIJU EXPERTA NA „PROJEKTU ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU“

Za potrebe realizacije projekta „Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu“ koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz javni poziv „Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada“ u 2019 godini pozivamo kvalifikovane kadnidate da apliciraju za poziciju experta koji ima zadatak da analizira anketne listiće  dobijene kroz terenski rad i za potrebe projekta izradii  priručnik (tekst) na minimum 30 strana sa preporučenim mjerama  zaštite na radu prilikom upotrebe poljoprivrednih mašina/mehanizacije, sredstava i uređaja u poljoprivredi i šumarstvu. *(Mjere za zaštitu na radu u šumarstvu I poljoprivredi, Opšte mjere zaštite na mašinama i uređajimaObavljanje poljoprivrednih radova traktorom, Samohodne mašine i druge mašine za rad i uređaji, Alati i druga sredstva za rad u poljoprivredi, Rad sa mineralnim (veštačkim) đubrivima, Rad sredstvima za zaštitu bilja, Zaštitna odjeća za primjenu hemijskih sredstava u poljoprivredi, Zaštitna odjeća i oprema za održavanje parkova i bašta, Zaštitna odjeća i oprema za rad u šumi, Simboli na traktorima i ostalim poljoprivrednim mašinama i alatima)

Expert će biti angažovan na period od 60 dana

 

Projektni tim će na osnovu stručne spreme, referenci, predhodnog iskustva I CV-ja kandidata odabrati kadnidata koji će biti uključen u relizaciju ove aktivnosti.

Zainteresovani kandidati dostavljaju:

Kopiju Lične karte

Kopiju diplome kao dokaz stručne spreme

CV

Spisak reference

Finansijsku NETO ponudu

Javni poziv je otvoren  7 dana od dana objavljivanja.

Tražene podatke kandidati dostavljaju na e-mail: nvommne@gmail.com

Za dodatna pitanja I informacije možete nas kontaktirati na broj 069 113 114 svakog radnog dana od 08:00h do 14:00h