Konsultacije o nacrtu strategije za razvoj NVO i akcionog plana za period 2014-2016 godine

Konsultacije o nacrtu strategije za razvoj NVO i akcionog plana za period 2014-2016 godine

U prostorijama fakulteta za menadzment u Bijelom Polju održane su konsultacije o nacrtu strategije za razvoj NVO i akcionog plana za period 2014-2016 godine. Prisutni su bili članovi radne grupe, šefica kancelarije za saradnju Vlade i Crne Gore Danka Laktović, Marija, Marina Vuković čclanica radne grupe i drugi predstavnici. Na stranu NVO sektora prisutno je bilo oko 20 nvo predstavnika, većinom iz Bijelog Polja. Predstavnici NVO MMNE su učestvovali u diskusiji i dali konkretne predloge radi unaprjeđenja ovog važnog dokumenta.

Link za preuzimanje dokumenata http://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava/247/NACRT-STRATEGIJE-RAZVOJA-NVO-U-CRNOJ-GORI-2014-2016-SA-AKCIONIM-PLANOM-ZA-NJENU-IMPLEMENTACIJU.html