KREATIVNE RADIONICE KAO PODSTREK DA MLADI REALIZUJU SVOJE IDEJE

KREATIVNE RADIONICE KAO PODSTREK DA MLADI REALIZUJU SVOJE IDEJE

Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi. Tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatprima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Diviac, sredstvima evropske Uniije NVO MMNE je radila na osnaživanju i edukaciji NEET populacije u Bijelom Polju.

Tokom realizacije projekta 8 mladih je prošlo obuku za izradu biznis plana, koja je trajala tri dana. Inspirativne priče preduzetnika i savjeti izuzetno su vrijedni polaznicima. Tokom obuke svi polaznici su se upoznali sa aplikativnom formom biznis plana, metodologijom razvoja bizni ideje i procesom i pravilima prilikom apliciranja za sredstva kod banaka i donatora.

KREATIVNE RADIONICE KAO PODSTREK DA MLADI REALIZUJU SVOJE IDEJE

Jedan od polaznika na radionici Said Arslanović je tom prilikom izjavio: ,,Pošto je Bijelo Polje opština iz koje procentualno najviše mladih odlazi ovakve radionice su svakako podstrek da ti isti mladi ostaju u Bijelom Polju, realizuju svoje ideje i na taj način pomognu kako sebi tako i lokalnoj zajednici.“

Realizacijom projekta smo dali naš skromni doprinos smanjenju negativnog trenda odlaska mladih iz Crne Gore. Omladina je dosta nezainteresovana, potrebno je i dalje raditi na njihovoj motivisanosti za rad i razvoj kako bi uvidjeli da bez velikog rada na sebi, upornosti, razvoja nema ni uspjeha.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.

Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:

@nvo_prima

@fondacijadivac

@youth_alliance_krusevo

@cakutogtoplulugu

@partnersalbania

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.