KROZ IZMJENE ZAKONA ONEMOGUĆITI MLADIM VOZAČIMA DA UPRAVLJAJU SA VOZILIMA VELIKIH SNAGA I KUBIKAŽA

„Moramo oči držati na drum, a ne u telefon, ne smijemo da pijemo dok vozimo, moramo vezati pojas, moramo smanjiti broj povreda i smrtnih slučajeva na putevima u Crnoj Gori“, kazao je Đukić. To su ujedno bile i ključne poruke kampanje “Budi odgovoran učesnik u saobraćaju”.S obzirom da smo mi omladniska organizacija u čijem su fokusu zapravo mladi smatramo da je veoma važno da kroz izmjene zakonskih okvira onemogućimo vozačima početnicima i mlađim ispod 24 godine upravljanje vozilima velikih snaga i kubikaža. Nije realno da neko ko je tek položio vozački ispit upravlja vozilom od npr. 3000 kubika i snagom od preko 150 konjskih snaga, upravljanje takvim vozilom posebno na krivudavim i kvasnim kolovozima je izazov i za iskusne vozače. Važno je i da roditelji svojoj djevci vozačima početnicima ne kupuju i daju na upravljanje takva vozila jer omadinska poletnost i energija u kombinaciji sa takvim vozilima mogu biti pogubne i za njih i za druge učesnike u saobraćaju.Mladen Španjević ispred partnerske organizacije EOCCG istako je da je akcenat ovog projekta bio na promociji sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, promovisanje poštovanja zakona i normi u saobraćaju, propisa i zakona, izgradnji saobraćajne kulture posebno kod mlađih i unapređenje vaninstitucionalnog obrazovanja djece i mladih.Španjević i Đukić su se zahvalili Centru bezbjednosti (CB) u Mojkovcu, Beranama i Bijelom Polju koji su bili, kako tvrde, vrlo konstruktivni i efektni u cilju pružanja potrebnih informacija.Đukić se posebno zahvalio CB Bijelo Polje zbog razumjevanja i podrške tokom sprovođenja akcija koje su imali kroz kampanju.Fokus kampanje su bili mladi vozači, kako bi se sačuvali njihovi životi i povećala ukupna bezbjednost u saobraćaju.

“Ono što se pokazalo tokom prethodnih godina jeste da najveći broj nezgoda u principu se dešava ljudskom greškom. Svi znamo da se koristi mobilni telefon tokom vožnje. Imali smo da kažem kampanju i cjelokupan jedan dio projekta je posvećen toj problematici i zahvaliću se Anji Adamović i Aldinu Hasanoviću koji su učestvovali u snimanju veoma interesantne i veoma kvalitetne video reklame. Dakle, drago nam je što su se mladi uključili zajedno sa nama i dali svoj doprinos da daju dobar primjer ostalim učesnicima u saobraćaju, posebno mladima sa teritorije Crne Gore. Sa druge strane, imali smo i kampanju sa ključnom porukom da je važno vezati pojas. U toj kampanji takođe su se uključile mlade djevojke Ena Pušija i Anela Međedović koje su dale svoj doprinos i na taj način skrenule omladini pažnju i svim učesnicima u saobraćaju da je važno vezati pojas. Možete sve to pogledati na našim kanalima komunikacije. I u krajnjem možda ono što je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda jeste upotreba alkohola. Imali smo specifičnu kampanju za to pitanje u kojoj su učestvovali Luka Joksimović, Adis Softić i Miloš Španjević, koji su takođe na interesantan način negdje pokazali koja je to problematika kod omladine kada je u pitanju upotreba alkohola i upravljanje vozilom. Kada govorimo o svim kampanjama koje smo realizovali kroz projekat, one su dostupne i na kanalila naše Nevladine organizacije MMNE.ME i na sajtu koji smo specifično razvili kroz ovaj projekat, njega možete pronaći na adresi saobraćaj.org.me.”, rekao je Đukić.Web sajt saobraćaj.org.me je i dalje ativan, a volonteri naše organizacije svakodnevno rade na njegovom đuriranju sakupljajući podatke iz svih medija vezane za bezbjednost u saobraćaju i za broj saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Imamo još dosta novih i dobrih ideja vezano za sami web sajt koji i ima lijepo ime, a potrudićemo se da u perspektivi on bude jedna od važnijih adresa kada su u pitanju sve informacije vezane za funkcionisanje saobraćaja u Crnoj Gori sa jedne strane, ali i problematike u smislu broja saobraćajnih nezgoda i crnih tačaka, odnosno, putnih pravaca, putnih poteza na kojima se najčešće događaju saobraćajne nezgode. Kroz projekat smo razvili i interaktivnu mapu koja prikazuje na kojim putnim pravcima na sjeveru Crne Gore najčešće dolazi do saobraćajnih nezgoda.