Livade sreće u funkciji razvoja turizma prekograničnog područja

U cilju unapređenja turističke ponude u prekograničnom području Prijepolja i Bijelog Polja, u okviru PORALIST projekta pripremljena je publikacija pod nazivom Livade sreće. Publikacija je urađena na osnovu izvršenog terenskog istraživanja predstavnika Instituta za proučavanje ljekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ iz Beograda, pomoću kojeg je identifikovano 17 lokaliteta – livada od značaja na obje strane prekograničnog područja. Livade sreće su na interesantan način povezane sa ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 Ujedinjenih nacija, i uz zanimljive priče nude turistima informacije o lokacijama na području prijepoljske i bjelopoljske opštine koje treba obići tokom odmora u ovim krajevima. Livada osmehja, Livada sitih, Livada zdravlja, Livada uspomena, Livada spokoja, Sunčana livada, Livada dostojnih, Livada izobilja, Nepregledna livada, Livada saglasja, Hajdučka livada, Livada mira su samo neki od projektom definisanih turističkih atrakcija u beskraju prelijepih predjela Prijepoljske i Bijelopoljske opštine. Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, a partnerski na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje, sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedijal Montenegro.