LOKALNI AKCIONI PLANOVI I STRATEŠKI DOKUMENTI U CILJU SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA!

LOKALNI AKCIONI PLANOVI I STRATEŠKI DOKUMENTI U CILJU SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA!

,,Predviđeni su lokalni akcioni planovi, strateški dokumenti za socijalnu inkluziju Roma. Nakon isteka prvog, koji je bio pionirski, donijeli smo i novi za period 2018-2022. Prateći Nacionalnu strategiju za socijalnu inkulizuju Roma i Egipćana.

Pored toga, potpisali smo i novi memorndum sa Savjetom Evrope koji se odnosi na realizaciju programa ROMACTED. Obezbjeđujemo i jednokratnu novčanu pomoć ugroženim Romima, a među rijetkima u Crnoj Gori imamo stpendije za studente romske populacije”. 

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine“ sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

LOKALNI AKCIONI PLANOVI I STRATEŠKI DOKUMENTI U CILJU SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA!

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.