MI VJERUJEMO U TEBE I TVOJ TALENAT

PRIJAVI SE I POKAŽI SVOJ TALENAT: NAUKA, KREATIVNE INDUSTRIJE, UMJETNOST…TI GRADIŠ BOLJU BUDUĆNOST www.mladitalenti.me. Najvažniji resurs jedne države su mladi, pametni i talentovani ljudi sa darom i vizijom. Ljudi koji prave razliku i čine svijet oko sebe boljim mjestom za život. Svakodnevnim radom na sebi i na umnožavanju i usavršavanju svojih talenata, postaješ faktor razvoja države i društva, i nezamjenjiv činilac u izgradnji bolje budućnosti svih nas.

MI VJERUJEMO U TEBE I TVOJ TALENAT

MI TI POMAŽEMO NVO Multimedijal od svog osnivanja poseban akcenat stavlja na mlade i talentovane ljude, na rad sa njima i pružanje podrške u razvoju njihovih intelektualnih kapaciteta, stvarajući na taj način povoljan ambijent za njihov razvoj i promociju, a samim tim i na razvoj društva i države u cjelini, dajući tako nemjerljiv i nesebičan doprinos boljoj i ljepšoj budućnosti za sve. @ministarstvoprosvjetecg #mladitalenti#mladi#edukacija#crnagora