Mjere za sistematsko i kontinuirano promovisanje značaja talenata

Mjere za sistematsko i kontinuirano promovisanje značaja talenata

Mjere za sistematsko i kontinuirano promovisanje značaja talenata

Projekat „Podrška talentu  – podrška budućnosti“ sprovodi NVO Mulimedijal Montenegro www.mmne.me uz finansijsku podršku Ministarstva  prosvjete, nauke, kulture i sporta.

NVO MMNE:

Naša organizacija je osnovana 2006 godine sa ciljem da unaprijedi stanje u državi, posebno na sjeveru Crne Gore! U fokusu su nam mladi, turistički i poljoprivredni resursi, EU integracije, ekonomski razvoj, marginalizovane grupe, razvoj preduzetništva!

KREIRAMO POVOLJAN AMBIJENT!

Pratimo dešavanja u Državi, vršimo monitornig rada opštinskih i državnih innstitucija, učestvujemo u donošenju odluka. Prepoznajemo izazove sa kojima se suočavaju zajedenica i pojedinci, dajemo konkretne predloge kako da ih rješimo a često ih i sami rješavamo!

CRNA GORA MOŽE, MI ZNAMO KAKO!

Fokus našeg djelovanja su i dalje mladi. Slogan NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) je „UVIJEK MLADI I KREATIVNI“. Za sebe možemo reći da smo organizacija posvećena mladima, ekonomskom, održivom i ruralnom razvoju Crne Gore! Promoteri EU vrijednosti i demokratije! MMNE je tim koji okuplja mlade, sposobne i ambiciozne ljude. U toku smo sa savremenim tehnologijama koje koristimo i praktično primjenjujemo.

U Crnoj Gori u 2020 godini  ima 68025 učenika koji pohađaju osnovno i 28008 učenika koji idu u srednje škole. Od tog broja učenika, ne postoji baza talentovanih učenika, koje i kakve vannastavne aktivnosti pohađaju. Ne postoje podaci koje su dalje potrebe talentovanih učenika i način njihovog daljeg razvijanja.  Samim tim ne postoji sistematska briga i način za dalje i usavršavanje talenata i sposobnosti koje učenici posjeduju. Očigledno ne postoji sistematski način brige države za talentovane mlade i njihovu budućnost, što može imati dalekosežne posljedice.

Vannastavne aktivnosti se ne sprovode jer je mali broj specijalizovanih učionica (kabineta, laboratorija). Nedostaju nastavna sredstva usklađena sa standardima predmetnih programa  i nema dovoljno savremene stručne literature i multimedijalnih sadržaja u školskim bibliotekama. Izuzev informatičke, većina učionica nije opremljena informatičkom opremom za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada.