MLADI: ISTRAŽIVANJEM DOŠLI DO ZABRINJAVAJUĆIH PODATAKA O VRŠNJAČKOM NASILJU

Volonteri NVO MMNE, sproveli su anketu na temu vršnjačkog nasilja, rezultati do kojih su došli ispitivanjem među vršnjacima su zabrinjajvajući.Vršnjačko nasilje je tema o kojoj se poslednjih godina sve više i više govori ali i sam čin nasilja je sve češći iako je ova tema dosta zastupljena u medijima.Čest je slučaj da se u jednom odjeljenju dešava da nekoliko vršnjaka ispoljava nasilničko ponašanje prema nekom pojedincu iz svog razreda, dok ostatali učenici uglavnom ćute jer su preplašeni, ne znaju kome da se obrate, ili pak smatraju da to i nije zabrinjavajuća pojava.Mlada volonterka Ena Pušija koja je učestvovala u sprovođenju ovog istraživanja saopštila je da su anketirali 78 učenika, uzrasta od 15 do 19 godina sa teritorije opštine Bijelo Polje.“Upitnik je bio veoma jednostavan i lak za popunjavanje, anketu smo sproveli na dva načina licem u lice i putem internet upitnika. Na postavljeno pitanje, da li su mladi imali problem sa vršnjačkim nasiljem u školi ili van škole, 13 učenika je odgovorilo potvrdno, dok je njih 64 odgovorilo da nije imalo taj problem. Kao odgovor na pitanje, koji je najčešći uzrok nasilja među vršnjacima, preovladalo je mišljenje da su  različitosti najčešći inicijalni faktor nerazumijevanja i diskriminacije. Za različitosti koje su uzrok međusobnog uznemiravanja, naveli su uglavnom: oblačenje, izgled, imovinsko stanje,  kao i vjera. Takođe, većina je navela da problem izaziva porodično (ne) vaspitanje. Većina anketiranih učenika složila se sa tim da se upravi škole ne prijavljuje svako nasilje koje se desi u školi. Razlog tome je uglavnom strah da će još više biti maltretirani i zlostavljani, kao i prijetnje od strane osobe koja vrši taj vid nasilja. Takođe su naveli da imaju strah da i oni ne budu kažnjeni, iako nisu krivi, jer se uglavnom to dešava što aplicira da moramo probuditi svijest kolektivne odgovornosti od roditelja, ustanova, okruženja do samog bića”.Anela Međedović takođe je dala svoj volonterski doprinos tokom sprovođenja ovog istraživanja. Saopštila je da od ukupnog broja ispitanih 17 učenika je odgovorilo da je zastupljenije psihičko…