Realizator projekta “Neet need us” u Bijelom Polju, Željko Đukić, zajedno sa mladima obišao je dvije poznate lokalne firme, Merkator i Euroles.

Realizator projekta “Neet need us” u Bijelom Polju, Željko Đukić, zajedno sa mladima obišao je dvije poznate lokalne firme, Merkator i Euroles.

Cilj posjete bio je da se mladi motivišu za pokretanje sopstvenog biznisa, da se upoznaju sa ponudama koje pružaju ove firme, ali I sa procesom rada I finalnim proizvodima, kao I sa određenim izazovima sa kojima se suočavaju privrednici u Bijelom Polju.

Realizator projekta “Neet need us” u Bijelom Polju, Željko Đukić, zajedno sa mladima obišao je dvije poznate lokalne firme, Merkator i Euroles.


Đukić je posebno istakao da smatra ovaj dan jako uspješnim i da vjeruje da će kroz posjete očajati kapacitete mladima uključenim u ovaj projekat, kako bi mnogo bolje razumjeli zapravo kako je to biti privrednik.


“U sklopu projekta Neet Need us, danas smo obišli dvije renomirane i poznate lokalne firme ovdje u Bijelom Polju. Merkator grafički centar koja se bavi štampom i doradom papira i firmu koja se bavi tapaciranim pločastim namještajem, Euroles. Prije svega zahvaliću se menadžmentu ove dvije firme koje su nam omogućile da omladina koja je uključena u realizaciju ovog projekta vidi na licu mjesta zapravo kako funkcioniše jedna proizvodnja. Kako funkcioniše organizacija proizvodnje, kako funkcioniše menadžment u jednoj firmi. Upoznali su se pored tehnologije i procesa proizvodnje i sa određenim izazovima sa kojima se suočavaju naši privrednici. Tako da smatram da smo imali jedan vrlo uspješan i produktivan dan koji će sigurno očajati kapacitete mladima uključenim u ovaj projekat. Sve ovo kako bi mnogo bolje razumjeli zapravo kako je to biti privrednik, ali sa druge strane šta je to potrebno našoj lokalnoj privredi kako bi, eventualno, nakon završetka projekta mogli da pokrenu sopstvene biznise ili da se ponude nekoj od ovih kompanija koje smo obišli danas ili nekoj drugoj da budu zaposleni u njihovim firmama. Naravno mi smo tek na samom početku projekta, tako da ćemo u narednim mjesecima dodatno raditi na jačanju kapaciteta omladine”, kazao je Željko Đukić.


Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.


Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:
@nvo_prima
@fondacijadivac
@youth_alliance_krusevo
@cakutogtoplulugu
@partnersalbania
Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.