KREATIVNE RADIONICE KAO PODSTREK DA MLADI REALIZUJU SVOJE IDEJE

MNOGO JE VAŽNO DA ŽENE KRENU VIŠE U PREDUZETNIČKE VODE
Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi, tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatprima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Diviac, sredstvima evropske Uniije NVO MMNE je radila na osnaživanju i edukaciji NEET populacije u Bijelom Polju.


Tokom realizacije projekta 8 mladih je prošlo obuku za izradu biznis plana, koja je trajala tri dana. Inspirativne priče preduzetnika i savjeti izuzetno su vrijedni polaznicima. Tokom obuke svi polaznici su se upoznali sa aplikativnom formom biznis plana, metodologijom razvoja bizni ideje i procesom i pravilima prilikom apliciranja za sredstva kod banaka i donatora.


Jedna od polaznica na obuci Hana Mulić je ovom prilikom izjavila: ,,Ova trodnevna obuka mi je omogućila da razvijem neke svoje ideje i da mi pomogne pošto imam takmičenje 27. za biznis ideje i da naučim nešto više o biznisu. Mislim da je izuzetno važno da se priča o tome. Naročito je bitno da žene malo više krenu u te vode preduzetništva zato što je više muškaraca u oblasti preduzetništva nego žena.„

MNOGO JE VAŽNO DA ŽENE KRENU VIŠE U PREDUZETNIČKE VODE


Realizacijom projekta smo dali naš skromni doprinos smanjenju negativnog trenda odlaska mladih iz Crne Gore. Omladina je dosta nezainteresovana, potrebno je i dalje raditi na njihovoj motivisanosti za rad i razvoj kako bi uvidjeli da bez velikog rada na sebi, upornosti, razvoja nema ni uspjeha.


Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.
Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:
@nvo_prima
@fondacijadivac
@youth_alliance_krusevo
@cakutogtoplulugu
@partnersalbania
Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.