MONITORING MEDIJA OD 12. JANUARA 2022. DO 11. APRILA 2022.

NVO MMNE je u sklopu projekta „Eu kutak na sjeveru Crne Gore“ objavila novu tromjesječnu analizu media u periodu od 12. Januara do 11. Aprila na kojoj je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa eksternim konsultantom.

MONITORING MEDIJA OD 12. JANUARA 2022. DO 11. APRILA 2022.

U prethodna tri mjeseca sproveden je monitoring crnogorskih media, internet portala Vijesti, Analitika i Radio Bijelo Polje. Štampanih medija Vijesti, Dan i Pobjeda, kao i centralnog dnevnika RTCG-a, sa ciljem da se utvrdi koliko i kako mediji izvještavaju. O procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i koliko se građani putem medija štampanih i elektronskih medija mogu informisati o ovom procesu.

U posmatranom periodu od 3 mjeseca tek svaki četrdesepeti tekst u štampanim medijima odnosio se na proces evropskih integracija Crne Gore. Najviše je bilo članaka koji su se primarno odnosili na proces EU integracija ali u dijelu koji se tiče evropskih standarda i vrijednosti – 161, a članaka koji su se primarno odnosili na proces EU integracija u tehničkom smislu – 81. Najveći broj tekstova vezanih za Evropske integracije objavljeno je u rubrikama koje se odnose na Politiku. Najviše tekstova odnosilo se na državni nivo, naslovi su u najvećem broju slučajeva odgovarali suštini, odnosno sadržini teksta.

Ukupan broja članaka analiziran u navedenom periodu iznosi 10974, a 243 članka se odnosilo na evropske integracije. Primarno o EU tehnički govorilo se u 82 objave, a primarno o EU standardima i vrijednostima 147 objava. Kada su u pitanju rubrike, najviše tekstova vezano za evropske integracije bilo je u rubrici Politika – 85 tekstova. Ukupan broj priloga u centralnom dnevniku RTCG-a za pomenuti period iznosi 1314, a 43 priloga je bilo u kojima se pominju evropske integracije.

MONITORING MEDIJA OD 12. JANUARA 2022. DO 11. APRILA 2022.

Izvještaj u elektronskom formatu je dostupan na sajtovima:

www.mmne.me

i www.eukutak.me

Ovaj izvještaj je dio projekta „EU kutak na sjeveru Crne Gore“ koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro. U partnerstvu sa NVO Sjeverna Zemlja. Projekat je finansijski podržan od OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika –M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.