MOZAK JE NEPRESUŠAN IZVOR IDEJA!

Dio mozga koji je inače odgovoran za planiranje, organizaciju i rukovođenje aktivnostima, u negativnoj je korelaciji sa kreativnim rješavanjem problema. Kreativnost je najvredniji ljudski atribut bez obzira na to da li je riječ o radu, igri, umjetnosti, nauci ili biznisu. Kreativnost je pravi pokretač napretka.

MOZAK JE NEPRESUŠAN IZVOR IDEJA!

Ali kako nastaju ideje? Srećom, ideje možemo njegovati. Ili bismo još mogli reći: uzgajati baš kao i rajčice u vrtu. James Webb Young u svojoj knjizi A Technique for Producing Ideas objašnjava da je za uzgajanje ideja potrebno trenirati naš mozak na stvaranja novih ideja. On stvaranje ideja objašnjava kroz dva načela. Prvo, da je jedna ideja tek kombinacija starih elemenata. I drugo, da naša sposobnost kombinovanja starih elemenata na nove načine uveliko zavisi o sposobnosti uviđanja odnosa. Upravo ovo drugo načelo je bitno jer naš mozak zapravo možemo pripremati za uviđanje odnosa, a time i stvaranje dobrih ideja.

Kako pripremamo naš mozak da nam bude nepresušni izvor novih ideja? Prvo trebamo usvojiti naviku sastavnog prikupljanja informacija posvuda oko nas. Traženje informacija trebamo usmjeriti na ono što nam je važno kako bismo pokrenuli posao! Uz pomoć novih informacija našem mozgu osiguravamo dovoljno materijala s kojim potom može raditi. Bitno je da pronađene informacije organizujemo po temama kako bismo lakše pronalazili odnose među njima.

NVO MMNE od svog osnivanja akcenat stavlja na mlade i talentovane ljude, na rad sa njima i pružanje podrške u razvoju intelektualnih kapaciteta, stvarajući na taj način povoljan ambijent za njihov razvoj i promociju.

MOZAK JE NEPRESUŠAN IZVOR IDEJA!

Projekat ,,MLADI NOVI SVIJET“ koji se bavi otkrivanjem i njegovanjem talenata u cilju stvaranja podloge ta razvoj intelektualne elite naše države, koja će svojim znanjem i zalaganjem biti pokretačka snaga našeg društva i države, sprovodi NVO Multimedial Montenegro, a finansiran je od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

www.mmne.me