NA EDUKACIJI UČILI O PROGRAMIMA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

NA EDUKACIJI UČILI O PROGRAMIMA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi. Tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatprima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Diviac, sredstvima evropske Uniije NVO MMNE je radila na osnaživanju i edukaciji NEET populacije u Bijelom Polju.

Tokom realizacije projekta 8 mladih je prošlo obuku za izradu biznis plana, koja je trajala tri dana. Inspirativne priče preduzetnika i savjeti izuzetno su vrijedni polaznicima. Tokom obuke svi polaznici su se upoznali sa aplikativnom formom biznis plana. Osim toga i sa metodologijom razvoja bizni ideje i procesom i pravilima prilikom apliciranja za sredstva kod banaka i donatora.

Na interaktivnoj obuci iskoristili smo priliku da sa predavačem, predstavnikom Investicionog razvojnog fonda, gospodinom Dževadom Mekićem saznamo šta predstavlja biznis plan. Naućili smo koji je njegov cilj, kao i na koji način se kreira. Takođe bitno je naglasiti da smo kroz edukaciju se upoznali i o programima za razvoj preduzetništva podržanih od strane Investicionog razvojnog fonda.

NA EDUKACIJI UČILI O PROGRAMIMA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

Realizacijom projekta smo dali naš skromni doprinos smanjenju negativnog trenda odlaska mladih iz Crne Gore. Omladina je dosta nezainteresovana, potrebno je i dalje raditi na njihovoj motivisanosti za rad i razvoj kako bi uvidjeli da bez velikog rada na sebi, upornosti, razvoja nema ni uspjeha.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.

Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:

@nvo_prima
@fondacijadivac
@youth_alliance_krusevo
@cakutogtoplulugu
@partnersalbania

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.