NACIONALNE / ETNIČKE MANJINE

NACIONALNE / ETNIČKE MANJINE

U savremenoj praksi često se koriste izrazi: „nacionalne manjine“, „etničke manjine“ i „etničke manjinske zajednice“. Izraz „etničke manjine“, koji se vrlo često koristi u međunarodnim dokumentima i drugim relevantnim izvorima, ima dovoljno definisan obuhvat. Naime, ovaj naziv, s jedne strane, obuhvata samo one manjine koje se po etničkim osobenostima razlikuju od većinskog stanovništva, a, s druge strane, odnosi se na sve takve kolektivitete, pošto (za razliku od termina „nacionalne manjine“) ne insistira na tome da oni čine dio neke nacije.

NACIONALNE / ETNIČKE MANJINE

Nacionalna ili etnička manjina je izraz koji se koristi kako bi opisao društvene grupe temeljene na pripadnosti određenoj naciji i/ili etničkoj zajednici koje tvore manjinu unutar stanovništva određene geografske regije i/ili političkog entiteta, najčešće suverene države.

Projekat „Različiti, a isti“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.