NAJAVA: Peti sastanak radne grupe projekta PORALIST

Peti zajednički sastanak međuopštinske radne grupe za lekovito bilje i očuvanje biodiverziteta u
okviru PORALIST projekta održaće se u petak, 21. avgusta 2020. godine elektronskim putem
korišćenjem ZOOM platforme, zbog još uvek važećih mera izazvanih epidemijom COVID 19
virusa. Na sastanku će biti predstavljene mogućnosti koje se pružaju ruralnoj populaciji kroz
korišćenje različitih nacionalnih i medjunarodnih fondova, kao i šanse za veću vidljivost lokalnih
sirovina i proizvoda korišćenjem prava intelektualne svojine. Učesnici sastanka će imati priliku
da se detaljno upoznaju sa fondovima koje resorna Ministarstva pružaju za unapređenje socio-
ekonomskog položaja ruralnih aktera, sa posebnim akcentom na  IPARD II Program Evropske
unije kao važnim Instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za
programski period 2014. do 2020. godine. Tokom sastanka učesnicima će detaljno biti
predočeni benefiti koje ruralna područja mogu da ostvare kroz korišćenje prava intelektualne
svojine, prevashodno u pogledu unapređenja kvaliteta života ruralne populacije, ostvarenje
većih prihoda, veće reputacije tradicionalnih proizvoda i očuvanja lokalnog identiteta, po kojem
su oba prekogranična područja od davnina prepoznatljivi.
Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne
pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, a partnerski
na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor,
Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedijal Montenegro.