NAJAVA: TIM ZA EVROPU NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu” koja je forimarana u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore. Organizuje u utorak 31. maja sastanak sa donosioca odluka opštine Bijelo Polje u prostorijama EU kutka sa početkom u 11:00h.

NAJAVA: TIM ZA EVROPU NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

Sastanku će prisustvovati predstavnici NVO sa sjeverai predstavnici opštine Bijelo Polje na čelu sa Harisom Malagićem. Sekretarom Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Tema sastanka će biti fokusirana na iskustva opštine Bijelo Polje u finansiranju NVO organizacija. Rrezultatima finansiranih projekata, sveukupnom doprinosu NVO organizacija na teritoriji opštine Bijelo Polje, učešće NVO organizacija u procesu donošenja odluka.

Prepoznali smo potencijal da civilni sektor može da doprinese u informisanju šire javnosti o samoj EU, prenošenjem važnosti EU integracija i dosadašnjoj pomoći EU Crnoj Gori. Civilni sektor na sjeveru Crne Gore ima važnu ulogu u edukaciji. Informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.

Jedan od ciljeva mreže i sastanka u Bijelom Polju je jačanje kapaciteta NVO da budu profesionalnije, učinkovitije, odgovornije, nezavisnije i vidljiviji akteri u participativnom demokratskom procesu u zemlji.

Ovaj sastanak organizuje se u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore koji je finansijski podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – . Od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

NAJAVA: TIM ZA EVROPU NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BIJELO POLJE

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES). NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori

Za dodatne informacije nas možete kontaktirati putem telefona 069 113 114 ili e-mail adresa eukutak.me@gmail.com nvommne@gmail.com