NAJAVA: ULIČNA AKCIJA „IMAM I JA PRAVO DA SE KREĆEM“

NAJAVA: ULIČNA AKCIJA „IMAM I JA PRAVO DA SE KREĆEM“

Sjutra od 12:00h na glavnom gradskom trgu u Bijelom Polju biće organizovana ulična akcija ,,Imam i ja pravo da se krećem”!

U cilju povećana svijesti o potrebama i pravima osoba sa invaliditetom u oblasti saobraćaja i javnog prevoza, ali i njihovom uključivanju u potpunu integraciju, i u sklopu projekta ,,Imam i ja pravo da se krećem”, NVO Multimedial Montenegro (MMNE) sjutra sprovodi uličnu akciju.

NAJAVA: ULIČNA AKCIJA „IMAM I JA PRAVO DA SE KREĆEM“

Osobe sa invaliditetom su učesnici u saobraćaju kao i svi drugi, i svi zajedno moramo povećati saobraćajnu kulturu i poboljšati saobraćajnu infrastrukturu kako bi im se na adekvatan način moglo, da nesmetano funkcionisu.

Ovim projektom želimo da poručimo da mogućnosti moraju biti iste za sve, i da razlike nijesu prepreka za društvo bez diskriminacije.