NAUKA ZA MLADE

NAUKA ZA MLADE

Projekat „Učenje nije mučenje“ doprinijeće popularizaciji nauke i unapređenju kvaliteta i metodologije obrazovanja u srednjim školama u Bijelom Polju, Beranama i Mojkovicu.

mmne-ucenje-nije-mucenje

Projekat će dati podršku uključivanju učenika u naučnopopularne projekte pružajući učenicima priliku da razviju svoje sposobnosti i motivaciju da prikažu svoje naučno-istraživačke radove široj zajednici.

NAUKA ZA MLADE