Ne bacaj stare stvari, DONIRAJ ugoroženim porodicama!

Ne bacaj stare stvari, DONIRAJ ugoroženim porodicama!

Realizacija projekta „Ne bacaj stare stvari, doniraj ugroženim porodicama“ se realizuje već 2 godine za redom. NVO „Multimedijal Montenegro“  u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Bijelo Polje realizuje ovaj projekat. Koji za cilj ima sakupljanje korištene muške, ženske i dječije zimske obuće i odjeće. Svrha projekta je da sakupimo što više obuće i odjeće koju na raspolaganje dajemo Centru za socijalni rad. Koji istu raspodjeljuje ugroženim porodicama na teritoriji opštine Bijelo Polje. Uključili smo veliki broj građana  koji imaju mogućnost da odvoje zimsku graderobu koju ne koriste da je donesu u „Imperijal shopping centar“. Gdje je postavljen pult za sakupljanje na kome volontoraju mladi iz NVO Multimedijal Montenegro.

Svoju društvenu odgovornost je pokazao veliki broj preduzeća, opštinskih i državnih institucija  koji su organizovali sakupljanje obuće i odjeće  među zaposlenim. Uzimajući u obzir činjenicu da je zima je dugačka, hladna posebno u bijelopoljskim seoskim područjima. Pritom imamo najvećibroj korisnika socijalne pomoći i dječijeg dodatka koji su u nezavidnoj materijalnoj situaciji.

 

Između ostalih uključio se veliki broj građana, privrednih subjekta, političkih partija, sportista, NVO kolega. Te je sakupljeno 850 komada zimske obuće i odjeće za muškarce žene i djecu. Sakupljena korišćena obuća i odjeća je data na raspolaganje Centru za socijalni rad Opštine Bijelo Polje koja je dalje raspodjeljena za 67 porodica odnosno 131 korisnika socijalnih davanja.